Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Synod reformowanych

29 czerwca 2012

W Zelowie odbył się Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Podczas obrad znowelizowano Prawo Wewnętrzne Kościoła. Nie odbyły się natomiast planowane wybory biskupa Kościoła.

Obrady odbywały się od 22 do 24 czerwca. Było to drugie tegoroczne posiedzenie. Synod został zainaugurowany nabożeństwem. Kazanie wygłosił ks. Roman Lipiński, a pozdrowienia przekazali ks. Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz ks. Grzegorz Giemza, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Podczas obrad znowelizowano prawo kościelne dotyczące wyboru superintendenta Kościoła (przysługuje mu tytuł biskupa). Dotychczas kandydat na to stanowisko musiał być proboszczem parafialnym od co najmniej pięciu lat. Obecnie wystarczy, że będzie duchownym z co najmniej 15-letnim stażem pracy w Kościele. Prawo stanowiło również, że wybór musi być dokonany spośród co najmniej dwóch kandydatów. Nowelizacja nie usunęła tego zapisu, ale wprowadziła możliwość odstąpienia od tej zasady na drodze uchwały popartej przez co najmniej 2/3 synodałów.

W planach obrad czerwcowego Synodu były również wybory superintendenta Kościoła. Ponieważ dwa miesiące wcześniej swoją kandydaturę wycofał proboszcz parafii łódzkiej ks. Semko Koroza, do wyborów stanął jedynie obecny superintendent bp Marek Izdebski, proboszcz parafii w Bełchatowie. Synod nie przyjął jednak uchwały zezwalającej na odstąpienie od warunku wyboru spośród co najmniej dwóch kandydatów. W związku z tym wybory zostały przełożone na 6 października.

Podczas posiedzenia Synodu przyjęto sprawozdania biskupa, prezesa Konsystorza, finansowe, Diakonii Kościoła i Synodalnej Komisji Problemowej. Synod udzielił Konsystorzowi absolutorium.

źródło: reformowani.pl/własne