Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Synod luterański za ordynacją kobiet na księży

18 października 2021 Synod luterański za ordynacją kobiet na księży

Głosowanie Synodu nad wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży (fot. Michał Karski)

 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podjął decyzję o wprowadzeniu ordynacji kobiet na prezbiterów (księży) w tym Kościele. To trzeci Kościół członkowski Polskiej Rady Ekumenicznej, w którym kobiety będą mogły być księżmi. Ponadto Synod zaapelował o zapewnienie uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej koniecznej opieki oraz możliwości skorzystania z procedur ochrony międzynarodowej.

Synod obradował od 15 do 17 października w Warszawie. Drugiego dnia posiedzenia odbyła się dyskusja i głosowanie nad wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Wniosek w tej sprawie przedstawiła synodalna komisja ds. kobiet. Po czterogodzinnej dyskusji Synod w tajnym głosowaniu przyjął ten wniosek. Za głosowało 45 synodałów, 13 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Zgodnie z prawem kościelnym do przyjęcia takiego wniosku potrzebna była większość kwalifikowana 2/3 głosów. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest trzecim Kościołem członkowskim Polskiej Rady Ekumenicznej, który wprowadził ordynację kobiet na księży. Wcześniej zrobiły to Kościół Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-Metodystyczny. Dyskusja na ten temat trwała w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce od kilkudziesięciu lat. W 1963 r. umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. Od 1999 r. kobiety mogły być ordynowane na duchownego, ale tylko w posłudze diakona. W 2008 r. synodalna komisja teologii i konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę prezbitera (księdza). Tegoroczna uchwała Synodu zrównuje prawa kobiet i mężczyzn w dostępie do urzędu duchownego we wszystkich trzech posługach – diakona, prezbitera i biskupa.

„Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy od dekad wnosili swój wkład, abyśmy dziś mieli historyczny dzień” – tak na Twitterze skomentował decyzję o wprowadzeniu ordynacji kobiet na księży bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. – Myślę, że to jest bardzo ważna decyzja, i miejmy nadzieję, że Kościół dzięki niej będzie mógł, zachowując swoją tożsamość, zdecydowanie głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie – powiedział ks. Adam Malina, prezes Synodu, a od niedawna również sekretarz zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyjął też oświadczenie w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią. Stwierdzono w nim, że powołaniem Kościoła nie jest stanowienie prawa czy ustalanie praktyk bezpieczeństwa, ale składanie świadectwa o Bożym miłosierdziu. „To oznacza angażowanie się na rzecz praw człowieka i domaganie się, by wszyscy, niezależnie od swojego pochodzenia, statusu czy religii, byli traktowani w sposób humanitarny i zgodny ze standardami prawa międzynarodowego. Oznacza to zapewnienie koniecznej opieki oraz możliwości skorzystania z procedur ochrony międzynarodowej. Wymaga to także odpowiedzialności w dyskusji publicznej, w której powinno się dążyć do rozwiania obaw współobywateli, a nie do podsycania strachu przed Innym, czego koszty ponoszą najsłabsi z naszych bliźnich” – czytamy w oświadczeniu. Synod z ubolewaniem przyznał, że kryzysową sytuację uchodźców dostrzegł dopiero teraz, gdy są na polskiej granicy, i nazwał to swoją winą zaniedbania. Zadeklarował też wsparcie dla inicjatyw pomocowych na rzecz potrzebujących na białorusko-polskiej granicy i zaapelował do współwyznawców o angażowanie się w taką pomoc.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uchwala prawa kościelne, wybiera biskupa Kościoła, Konsystorz i Radę Synodalną, sprawuje pieczę nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stoi na straży praw, dobra i jedności Kościoła. W jego skład wchodzą zarówno duchowni, jak i świeccy.

Michał Karski

 

Zobacz też: