Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Biblii w Warszawie

21 maja 2009

Po raz drugi Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowało Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. Odbyło się ono w sobotę, 16 maja, podobnie jak w zeszłym roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Biblijne hasło tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych wyjęte zostało z Ewangelii Łukasza 18,27: „To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga”.

Od godziny 12:00 do ok. 16:00 w centrum Starego Miasta rozbrzmiewały pieśni w wykonaniu chórów dziecięcych, a najmłodsi mogli oglądać występy Teatru Dar z Bydgoszczy oraz Teatru Dobrego Serca z Warszawy, które w przystępny sposób przekazywały prawdy biblijne oraz podkreślały znaczenie i moc Biblii jako Bożego Słowa.

Dzieci z różnych parafii warszawskich wspaniale zaprezentowały postacie biblijne: młodego Samuela, Tymoteusza i dzieci, które spotkały Jezusa.

Na towarzyszącej uroczystościom wystawie można było obejrzeć ponad 250 prac plastycznych o tematyce biblijnej, wykonanych przez dzieci w różnym wieku. W dodatkowym namiocie, ustawionym w rogu Placu Zamkowego, dzieci mogły również na miejscu spróbować swoich sił w rysowaniu.

Mimo deszczu, który trochę zakłócił uroczystość, na Placu Zamkowym przebywało jednorazowo wiele osób, w tym i najmłodszych, mocno zainteresowanych przekazywanymi treściami.

Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii nie byłoby możliwe, gdyby nie istotna pomoc Władz miasta stołecznego Warszawy. Cieszymy się, że inicjatywa warszawskich chrześcijan spotyka się po raz kolejny z życzliwością Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i Jej PT współpracowników, o czym świadczy m.in. oficjalny list, odczytany przez panią Małgorzatę Naimską, dyrektora Biura Kultury Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Obecnych na Placu Zamkowym duchownych i świeckich różnych wyznań powitała Małgorzata Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Dziękuję Pani Prezydent za objęcie honorowego patronatu i włączenie się w organizację tego Święta – mówiła. – Dzięki temu możemy być na Placu Zamkowym, mamy piękną, profesjonalną estradę, a Święto zostało zareklamowane plakatami w mieście i w metrze, a także w naszych kościołach, parafiach i zborach. (…) Na stoisku Towarzystwa Biblijnego są dostępne broszury, wydane z okazji dzisiejszego Święta. Ponieważ spotykamy się w Roku św. Pawła, a ten Rok obchodzony jest w różnych Kościołach, znajdziemy w broszurze dwa listy apostoła adresowane do Tymoteusza. Może dla wielu z nas staną się one dobrym początkiem, zachętą do dalszego studiowania Biblii jako źródła mądrości i mocy. Życzę wszystkim dobrego czasu, błogosławionych przeżyć i wiele radości z obcowania z tak różnymi formami przekazu prawd biblijnych.

Podczas uroczystego otwarcia Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii głos na Placu Zamkowym zabrali ponadto: bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej i przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski – w imieniu abp. Kazimierza Nycza i własnym; ks. dr Mateusz Matuszewski, referent ds. ekumenizmu Diecezji Warszawsko-Praskiej – odczytał list abp. Henryka Hosera SAC, zwierzchnika tej diecezji; bp dr Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce – odczytał „Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2009” oraz przekazał pozdrowienia w imieniu abp. Jeremiasza, Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Ks. superintendent Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego odczytał Ewangelię wg św. Łukasza 18,15-27 i podzielił się refleksją na temat tego tekstu.

Tegoroczne Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii zakończyliśmy ekumenicznym nabożeństwem rodzinnym w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy. Liturgii przewodniczył ks. Piotr Gaś, proboszcz tej parafii, kazanie wygłosił ks. dziekan Marek Doszko, proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, a błogosławieństwa udzielili bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W nabożeństwie czynnie uczestniczyły dzieci z różnych parafii, a intencje modlitewne odczytało jedenastu przedstawicieli jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Były wśród nich zarówno dzieci, jak i dorośli.

Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii wpisuje się powoli w kalendarz majowych wydarzeń naszego miasta. Jest ono piękną manifestacją warszawskich chrześcijan, podkreślającą ważność i miejsce Biblii w życiu każdego wierzącego, a także wspaniałą moc Słowa Bożego, które może przemieniać ludzkie serca i poprowadzić nas wszystkich drogą pokoju, zgody, nadziei, a przede wszystkim miłości: miłości Boga i miłości bliźniego.

Nie można nie podkreślić bardzo wyraźnego międzywyznaniowego charakteru tego Święta zarówno w przekazywanych treściach, jak i w organizacji. Jest ono dowodem na to, że na tej płaszczyźnie chrześcijanie chcą, mogą i powinni współpracować. 

Obszerne relacje i informacje z sobotnich obchodów Święta Biblii w Warszawie znalazły się w różnych rozgłośniach radiowych, na wielu stronach internetowych, migawki z uroczystości przekazała też telewizja.

Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii zostanie zapewne zorganizowane także za rok, mamy jednak nadzieję, że do tego czasu nie odłożymy Biblii na półkę, ale wszyscy będziemy regularnie poznawać Słowo Boże i starać się według niego żyć.

Towarzystwo Biblijne w Polsce