Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Biblii w Warszawie

24 maja 2012

Warszawskie Ekumeniczne Swieto Biblii 2012 - koncert Choru Cerkwi Uspenskiej (fot. Michal Karski)

Koncert Chóru Cerkwi Uspenskiej podczas Święta Biblii w Warszawie (fot. Michał Karski)

Już po raz piąty Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowało Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. W tym roku w ramach imprezy oprócz tradycyjnego koncertu odbyła się również sesja popularno-naukowa na temat kanonu biblijnego.

Święta Biblii odbywają się w Warszawie od 2008 r. Pierwsze trzy miały miejsce na placu Zamkowym, od roku są organizowane na placu Małachowskiego przy kościele luterańskim Św. Trójcy. Dotychczas w ramach Święta odbywały się koncerty, przedstawienia, czytania biblijne, zabawy dla dzieci. W tym roku w programie Święta Biblii obok koncertu znalazła się również sesja popularno-naukowa „Różne spojrzenia na kanon Pisma Świętego”.

Różne wyznania o kanonie biblijnym

Sesja odbyła się 17 maja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT). Poprowadziła ją ewangelicka biblistka tej uczelni prof. Kalina Wojciechowska. O kanonie biblijnym mówili teologowie różnych wyznań chrześcijańskich.

Dr hab. Anna Kuśmirek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówiła o rzymskokatolickim podejściu do kanonu biblijnego, które przyjmuje 46 ksiąg starotestamentowych. Zwróciła uwagę, że kanon ten został ustalony w XVI w. podczas Soboru Trydenckiego. Biblistka mówiła też o liturgicznym wykorzystaniu tekstów ksiąg deuterokanonicznych w Kościele Rzymskokatolickim – np. fragmenty księgi Tobita czytane są przy zawieraniu małżeństw, zaś ksiąg Machabejskich przy mszach za męczenników.

Iwona Baraniec, doktorantka w ChAT, zaprezentowała ewangelicki punkt widzenia w sprawie kanonu. Jak mówiła, Marcin Luter uważał, że Stary Testament powinien być taki, jaki uznają żydzi, bo oni go napisali. Stąd przyjął kanon hebrajski. Tym niemniej zachował układ ksiąg w Septuagincie. Kalwin nie wypowiadał się tak dobitnie o kanonie. W swych pismach powoływał się np. na księgę Mądrości, znaną z deuterokanonu. Kościoły ewangelickie nie uznają ksiąg deuterokanonicznych za źródło wiary. – Nie należy się ich jednak bać i zakładać, że są złe tylko dlatego, że nie znajdują się w naszym kanonie – przekonywała prelegentka.

Spojrzenie zielonoświątkowe zaprezentował doktorant ChAT i biblista z Warszawskiego Seminarium Teologicznego ks. Grzegorz Boboryk. – Kościół Zielonoświątkowy nawiązuje do tradycji protestanckiej i uznaje kanon palestyński. Niepisana tradycja dopuszcza jednak księgi deuterokanoniczne do użytku prywatnego – mówił teolog. Jak zauważył, dla zielonoświątkowców księgi deuterokanoniczne nie są Słowem Bożym, ale można w nich usłyszeć Słowo Boże, tak jak w kazaniach czy traktatach teologicznych. Ks. Boboryk, podobnie jak dr hab. Anna Kuśmirek i Iwona Baraniec, zwrócił uwagę, że księgi deuterokanoniczne dają obraz wiary i religijności okresu przełomu er.

Wykładowca ChAT Jerzy Betlejko mówił o prawosławnym poglądzie na kanon biblijny. – W prawosławiu istnieje dwugłos w tej sprawie. Podział idzie wzdłuż granic językowych. Prawosławie cerkiewno-słowiańskie przyjmuje 50 ksiąg Starego Testamentu, greckie 49 oraz jako dodatek 4. księgę Machabejską – tłumaczył. Dodał też, że prawosławni nie używają terminów „apokryfy” czy „księgi deuterokanoniczne”. Zwrócił uwagę, że deuterokanon, czyli drugi kanon, chronologicznie rzecz ujmując był pierwszym kanonem.

W sesji wziął również udział teolog polskokatolicki ks. Andrzej Gontarek. Jak zauważył, kanon biblijny w Kościołach tradycji starokatolickiej jest zbieżny z kanonem rzymskokatolickim. Prelegent przypomniał też, że w historii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (z którego wyrósł później Kościół Polskokatolicki) był okres, gdy głoszenie i słuchanie Słowa Bożego uznawano za sakrament.

Koncert na placu Małachowskiego

Drugą część Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii stanowił koncert plenerowy, który odbył się 19 maja na placu Małachowskiego przy kościele luterańskim Św. Trójcy. Wystąpiły greckokatolicki Chór Cerkwi Uspenskiej, Grupa Uwielbienia z I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz rzymskokatolicka Inicjatywa Muzyczna OCDC.

W przerwie między występami muzycznymi członkowie różnych parafii i zborów warszawskich czytali teksty biblijne. Słowo na tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne odczytał przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Na placu Małachowskiego stanął namiot Towarzystwa Biblijnego, gdzie każdy mógł dowiedzieć się o działalności tej instytucji, a także zakupić Biblię i literaturę biblijną. Obecna była ze swoim namiotem również Diakonia Polska. Wolontariusze diakonijni przygotowali poczęstunek oraz zajęcia dla dzieci.

Michał Karski

___________________

Zobacz też: Towarzystwo Biblijne w Polsce