Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Biblii w Warszawie

24 maja 2011

Ks. Dariusz Furmanik pokazuje słowo „dobro” w języku migowym (fot. Michał Karski)

Już po raz czwarty w stolicy odbyło się Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. Ta plenerowa impreza, organizowana co roku przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, ma na celu promocję czytelnictwa Biblii.

W tym roku Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii odbyło się 14 maja na placu Małachowskiego, przed luterańskim kościołem Św. Trójcy. Na schodach kościoła stanęła scena, zaś na placu dwa namioty ze stoiskami Towarzystwa Biblijnego oraz Diakonii Polskiej.

Program Święta Biblii został skierowany zarówno do dorosłych, jak też do dzieci i młodzieży. Imprezę otworzyła dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs. Pozdrowienia przekazał też proboszcz miejscowej parafii luterańskiej ks. Piotr Gaś. Przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego odczytał „Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2011” oraz podzielił się krótką refleksją.

„Jeśli głębiej będziemy szukać motywów złego postępowania w sobie, to w ostatecznym rachunku sumienia dojdziemy do zaniedbań wobec wymogów miłości. Dobro bowiem wynika z miłości. Istotą chrześcijaństwa jest miłość do Boga, wzrastająca w Kościele aż po miłość nieprzyjaciół: ‘…jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny – nakarm go, jeśli jest spragniony – daj mu pić.’ (Rz 12,20). Zła nie zwyciężymy złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, sami zostaniemy przez nie pokonani” – czytamy w „Słowie” na tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne, przygotowanym tym razem przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Co roku takie „Słowo” przygotowuje jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce (pełny tekst „Słowa” tutaj

).

Podczas Święta Biblii wystąpiły Chór Dziecięcy przy Parafii Prawosławnej św. Jana na Woli, solista Warszawskiej Opery Kameralnej Dariusz Górski oraz zespół rockowy N.O.C. z Piły. Młodzież różnych parafii stołecznych czytała teksty biblijne, przeplatane wersetem z Listu ap. Pawła do Rzymian „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Słowa te są jednocześnie hasłem zarówno tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych jak i Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii.

Zebrani mieli okazję zapamiętać ten werset nie tylko w języku mówionym. Ks. Dariusz Furmanik z rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Głuchoniemych uczył, jak pokazać te słowa w języku migowym.

W trakcie trwania imprezy otwarte było stoisko Towarzystwa Biblijnego, w którym zainteresowani mogli otrzymać informację o działalności tej ekumenicznej organizacji, jak też nabyć różne wydania Biblii. Stoisko Diakonii Polskiej również prezentowało swoją działalność oraz organizowało zajęcia dla najmłodszych. Na placu dzieci wymalowały kredą różne rysunki, jak też napis z hasłem Święta Biblii.

Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii wpisało się w program Ekumenicznych Dni Biblijnych, które od kilkunastu lat odbywają się w maju. W ich ramach organizowane są nabożeństwa ekumeniczne i różnorodne imprezy, mające na celu popularyzację Biblii. W Warszawie i Krakowie odbyły się ekumeniczne maratony biblijne, podczas których ludzie różnych wyznań głośno czytali wybrane fragmenty Pisma Świętego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce – organizator Warszawskiego Ekumenicznego Święta Biblii – jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. Istnieje od 1816 r. To najbardziej ekumeniczna organizacja w Polsce – jej członkami jest dwanaście Kościołów, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w naszym kraju. Towarzystwo Biblijne jest też członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Michał Karski

Fotorelacja z imprezy