Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Biblii w Warszawie

16 maja 2010

Już po raz trzeci Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowało Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. Na stołecznym placu Zamkowym odbył się otwarty dla wszystkich plenerowy koncert, promujący czytelnictwo Pisma Świętego.

Święto Biblii, które w tym roku miało miejsce 15 maja, na stałe weszło już do kalendarza warszawskich imprez miejskich. Inicjatywa ta, która wpisuje się w obchodzone co roku w maju Ekumeniczne Dni Biblijne, ma na celu popularyzację Biblii.

Tegoroczny koncert rozpoczął się od śpiewu Ekumenicznego Chóru ChorAll ze Szwecji. Następnie przybyłych przywitał przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W swym krótkim przemówieniu wspomniał m.in. przyjaciół Towarzystwa Biblijnego, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem: ks. Adama Pilcha z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Romana Indrzejczyka z Kościoła Rzymskokatolickiego. Następnie dyrektor Towarzystwa Biblijnego Małgorzata Platajs przeczytała „Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2010”. Czytamy w nim m.in.: „Biblia wciąż mówi o Bogu przychodzącym i odchodzącym, Bogu, który się ukrywa i objawia. Warto zastąpić statyczne postrzeganie Boga dynamicznym, ruchomym. Mając w sercu taki obraz Boga, nie popada się w rutynę wiary, a działanie łaski Bożej przeżywa się wciąż na nowo”. Co roku takie „Słowo” przygotowuje jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego. Tym razem przygotował je Kościół Ewangelicko-Reformowany (pełny tekst „Słowa” w pliku pdf tutaj).

Ze sceny, która stanęła na warszawskim placu Zamkowym, młodzi ludzie różnych wyznań chrześcijańskich czytali fragmenty Starego i Nowego Testamentu, a także świadectwa wiary znanych ludzi, m.in. Matki Teresy z Kalkuty, ks. Jana Twardowskiego, Ernesta Hemingwaya czy Bono z U2. Czytania te były przeplatane śpiewami wspomnianego już Ekumenicznego Chóru ChorAll, a także Chóru Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego św. Grzegorza oraz Zespołu LST.

Podczas trwania imprezy w pobliżu sceny stał namiot Towarzystwo Biblijnego, gdzie można było porozmawiać z jego pracownikami o Biblii czy działalności Towarzystwa, a także otrzymać broszurę wydaną specjalnie na tegoroczne Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. W książeczce tej – obok informacji o Towarzystwie Biblijnym, jego Kościołach członkowskich oraz „Słowa” na tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne – zamieszczono tekst starotestamentowej Księgi Przysłów w przekładzie ekumenicznym.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. Istnieje od 1816 r. To najbardziej ekumeniczna organizacja w Polsce – jej członkami jest dwanaście największych Kościołów w naszym kraju. Towarzystwo Biblijne jest też członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

Michał Karski

Ekumeniczny Chór ChorAll ze Szwecji

Stoisko Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Młodzież różnych wyznań czytała teksty biblijne i świadectwa wiary

fot. mk