Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święta wrześniowe w Kościołach Polskiej Rady Ekumenicznej

1 września 2023 Święta wrześniowe w Kościołach Polskiej Rady Ekumenicznej

Dożynki mariawitów w Wiśniewie (fot. Parafia mariawicka w Wiśniewie)

 

We wrześniu chrześcijanie różnych wyznań obchodzą Czas dla Stworzenia, poświęcony trosce o środowisko naturalne. Prawosławni i mariawici świętują Narodzenie Bogurodzicy i Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Ponadto Kościół Prawosławny rozpoczyna nowy rok liturgiczny.

Od 1 września do 4 października Kościoły na całym świecie obchodzą Czas dla Stworzenia. To międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna. W tym okresie chrześcijanie różnych wyznań jednoczą się w modlitwie, orędownictwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Termin ten jest nieprzypadkowy. 1 września prawosławni obchodzą Dzień Stworzenia, a 4 października katolicy wspominają św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów.

Wrzesień w Kościele Starokatolickim Mariawitów jest czasem szczególnej wdzięczności wobec Boga za dzieło Stworzenia. W wielu parafiach odprawiane są dziękczynne msze święte za plony, zwane dożynkami. Od kilku lat Kościół Starokatolicki Mariawitów włącza się w obchody Ekumenicznego Święta Stworzenia.

Spośród świąt liturgicznych obchodzonych w Kościele Starokatolickim Mariawitów we wrześniu największą rangę ma Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 8 września. Dla mariawitów narodzenie Maryi stanowi początek zbawienia, z Niej bowiem wyszło słońce sprawiedliwości – Chrystus Pan. 8 września 1887 r. założono Zgromadzenie Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary, które przyjęło później nazwę Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. W uroczystość Narodzenia Bogurodzicy siostry mariawitki obchodzą pamiątkę założenia Zgromadzenia oraz czynią w tym dniu akt ofiarowania się Najświętszej Pannie na Jej własność i na służbę Jej Syna.

14 września mariawici obchodzą Podwyższenie Krzyża Świętego. Święto to upamiętnia odnalezienie relikwii Krzyża Świętego przez św. Helenę. Jest okazją do przypomnienia dzieła zbawienia dokonanego na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Ponadto w Kościele Starokatolickim Mariawitów 17 września jest wspomnienie stygmatów św. Franciszka z Asyżu, 21 września wspomina się św. Mateusza Apostoła i Ewangelistę, zaś 29 września przypada uroczystość św. Michała Archanioła.

W Kościele Prawosławnym 1/14 września rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Teksty liturgiczne przypisane na ten dzień nawiązują treścią do stworzenia świata. 1 września obchodzony jest też jako Dzień Stworzenia, ustanowiony w 1989 r. z inicjatywy prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dymitra. Inicjatywa stała się ważnym punktem działalności obecnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja, który poprzez zaangażowanie w ruch ekologiczny nazywany jest „zielonym papieżem”. Święto Stworzenia stopniowo zostało rozszerzone na Kościoły zaangażowane w Światowej Radzie Kościołów i ostatecznie na Kościół Rzymskokatolicki w 2015 r. Rokrocznie patriarcha Bartłomiej wystosowuje 1 września apel o ochronę świata stworzonego, większe i świadome zaangażowanie w działania proekologiczne na poziomie parafii, monasterów, diecezji i lokalnych Kościołów prawosławnych. Działania w tym kierunku mają być wypełnieniem przykazania Bożego, a nie wyłącznie modą czy szukaniem poklasku.

Pierwszym wielkim świętem w nowym roku liturgicznym jest Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, obchodzone 8/21 września. Święto to często nazywane jest początkiem świąt. Z teologicznego punktu widzenia narodziny Matki Bożej nie były wydarzeniem przypadkowym i zwyczajnym, gdyż za jej pośrednictwem realizuje się Boży plan zbawienia ludzkości, pojednanie i zbliżenie ludzkości z Bogiem.

Ważnym świętem w Kościele Prawosławnym jest również Podwyższenie Krzyża Pańskiego, upamiętniające odnalezienie św. Krzyża i obchodzone 14/27 września. Dzień ten jest dniem postu. Nieodłączną cechą tego święta jest obrzęd wyniesienia i podniesienia św. Krzyża, odbywający się na jutrzni bezpośrednio po wielkiej doksologii, wyłącznie w świątyniach katedralnych. Biskup stojąc pośrodku świątyni na podwyższeniu zwanym katedrą, błogosławi św. Krzyżem cztery strony świata, przy czym wschód błogosławiony jest dwukrotnie. Przy każdym błogosławieństwie diakon wygłasza modlitwy.

 

Więcej o wrześniowych świętach w Kościele Starokatolickim Mariawitów i Kościele Prawosławnym tutaj