Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie z młodzieżą o ekologii

20 listopada 2013

Spotkanie abp. Serafima z mlodzieza prawoslawna, Warszawa (fot. Julita Pilic/BMP)

Uczestnicy spotkania (fot. Julita Pilic/BMP)

 

O problemie zmian klimatycznych i odpowiedzialności chrześcijan za ochronę środowiska mówił na spotkaniu z młodzieżą prawosławną abp Serafim, uczestnik Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Spotkanie miało miejsce 16 listopada w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej i było jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającej się obecnie w stolicy Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP19). Abp Serafim, metropolita Zimbabwe i Angoli Greckiego Patriarchatu Aleksandryjskiego i Całej Afryki, wygłosił referat „Zmiany klimatu a rola wspólnot wyznaniowych”.

Prawosławny hierarcha w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest to, aby ludzie nie niszczyli daru od Boga, czyli otaczającej ich przyrody. Ewangelicznym obowiązkiem chrześcijan jest ochrona i troska o boskie stworzenie (Rdz 1,28–30). Należy wyzbyć się egoizmu i zwrócić uwagę na ludzkie tragedie, które dotykają ludzi w rożnych zakątkach świata. To, co wydaje się nam tak odległe (np. tragedia na Filipinach), może w niedługim czasie dotknąć również i nas. Zmiany klimatyczne są tak daleko posunięte, że nigdy nie możemy być pewni, że dany kataklizm nas nie dotknie.

Abp Serafim zwrócił także uwagę na niesprawiedliwość w kwestii emisji zanieczyszczeń do środowiska i konsekwencji z tego płynących. Mieszkańcy bogatych krajów, które najbardziej zatruwają Ziemię, są w stanie płacić wysokie kary za emisję trujących gazów, a także wykupić leki, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zanieczyszczeń. Jednak przemieszczające się zanieczyszczenia zatruwają także biedne kraje Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, których mieszkańcy nie mają pieniędzy nawet na podstawowe utrzymanie i cierpią z powodu zanieczyszczeń produkowanych przez kraje bardziej rozwinięte. Metropolita Zimbabwe podkreślił, jak ważna jest rola każdego człowieka w ochronie środowiska i wyraził nadzieję na to, że spośród uczestników wykładu wyłoni się grupa osób, która chciałaby poważnie zająć się tym tematem.

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Wraz z metropolitą na spotkanie przybyli także reprezentanci Polskiej Rady Ekumenicznej: Iwona Baraniec i ks. Michał Dmitruk. Abp Serafim udostępnił zainteresowanym materiały (broszury, książki, płyty CD) dotyczące ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i COP19.

Julita Pilic/BMP