Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego

16 czerwca 2012

W Warszawie odbyło się spotkanie ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Tematem rozmów była likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go inną formą finansowania Kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbyło się 13 czerwca. Minister Michał Boni zaproponował mniejszościowym Kościołom i związkom wyznaniowym te same rozwiązania, co Kościołowi Rzymskokatolickiemu. 1 stycznia 2013 r. weszłaby w życie ustawa dająca możliwość przekazania 0,3% podatku dochodowego na rzecz wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego. Do 2016 r. państwo miałoby wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotychczasowej dotacji z budżetu przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2012 r.

Szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zapewnił, że w proponowanych rozwiązaniach brana jest pod uwagę sytuacja i specyfika mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych. Mówił, że czuje się odpowiedzialny „za całość relacji z Kościołami i związkami wyznaniowymi”. Jego zdaniem likwidacja Funduszu to nowoczesne i demokratyczne rozwiązanie, a swoboda decyzji w kwestii przekazywania odpisów dla konkretnych Kościołów i związków wyznaniowych ma wpływać na ich rozwój.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec podkreślił, że przedstawiciele Kościołów zwrócili uwagę stronie rządowej, iż odpis w wysokości 0,3% jest zbyt mały. Podkreślono też, że wysokość odpisu powinna zależeć od strat poniesionych przez poszczególne Kościoły i związki wyznaniowe w okresie PRL, gdyż część Kościołów straciło majątek, a część mniejszych Kościołów takich strat nie poniosło.

Kościoły mniejszościowe będą domagały się tego, żeby to był 1% odpisu od podatku dochodowego, żeby były traktowane na równi z innymi organizacjami pożytku publicznego – podkreślił bp Samiec. Zauważył też, że partie polityczne przewidują na swoje funkcjonowanie odpis 1%, a nie mówią o 0,3%. Zwrócił uwagę, że Kościoły mniejszościowe mają do spełnienia wiele ważnych misji społecznych, a Fundusz Kościelny pomagał w ich realizacji, m.in. w przeprowadzaniu remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

źródło: PAP/MAC