Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obrady komisji PRE–rząd

3 czerwca 2015 Obrady komisji PRE–rząd

fot. Łukasz Troc


W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. Publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

2 czerwca 2015 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej, któremu współprzewodniczył Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jego Ekscelencja Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Podczas posiedzenia omówiono głównie kwestie lokalowe i finansowe ChAT. Komisja zajęła przychylne stanowisko wobec: kontynuacji budowy ze środków publicznych siedziby Akademii w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48, zagwarantowania trwałego charakteru dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Akademii udzielanej w danym roku budżetowym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na podstawie odrębnej umowy w oparciu o postanowienie art. 3a ustawy o ChAT oraz działań restrukturyzacyjnych, optymalizujących koszty bieżącego funkcjonowania, podjętych w ChAT w latach 2013–2014. W trakcie posiedzenia przedstawiciele strony kościelnej poruszyli również sprawę remontu siedziby PRE.

W posiedzeniu ze strony rządowej wzięli udział: Urszula Augustyn, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Monika Piszcz-Czapla, naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Funduszu Kościelnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Grażyna Płoszajska, Radca Ministra, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ze strony kościelnej w posiedzeniu uczestniczyli: Arcybiskup Jeremiasz, Zwierzchnik diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, PRE, Współprzewodniczący Komisji; Bp Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Bp Ludwik M. Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej; Ks. Andrzej Malicki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP; Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP; Bp Marek Izdebski, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zgodę na utworzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rady Ekumenicznej wyraził premier Tadeusz Mazowiecki na spotkaniu z Prezydium PRE.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/Polska Rada Ekumeniczna