Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie przedstawicieli krajowych rad ekumenicznych

21 kwietnia 2012

Spotkanie przedstawicieli krajowych rad ekumenicznych w Europie, Edynburg 2012 (fot. PRE)

Uczestnicy spotkania w Edynburgu (fot. PRE)

„Kościół i współczesna kultura – zagrożenia i możliwości” – tak brzmiał temat tegorocznego spotkania przedstawicieli Rad Ekumenicznych Europy, które odbyło się w Edynburgu (Szkocja). Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Spotkanie odbyło się od 17 do 20 kwietnia i zostało zorganizowane przez Konferencję Kościołów Europejskich we współpracy z ekumeniczną organizacją Kościoły Razem w Brytanii i Irlandii (Churches Together in Britain and Ireland). Wzięli w nim udział sekretarze generalni oraz dyrektorzy krajowych rad ekumenicznych większości krajów Europy. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Celem tego dorocznego spotkania była wymiana informacji na temat sytuacji ekumenicznej w poszczególnych krajach, zapoznanie się z lokalną sytuacją w zakresie współpracy pomiędzy Kościołami w Szkocji, a także dyskusja na temat ruchu ekumenicznego w Europie, szczególnie w ramach działalności Konferencji Kościołów Europejskich.

Ważną częścią spotkania rad ekumenicznych w Edynburgu była wizyta w szkockim parlamencie i spotkanie z parlamentarzystami na temat możliwości współpracy pomiędzy Kościołami i społeczeństwem. Podczas konferencji uczestnicy spotkali się także z przedstawicielami Kościołów działających w Szkocji.

Kolejne spotkanie sekretarzy i dyrektorów krajowych rad ekumenicznych odbędzie się w 2013 r. w Tallinie (Estonia).

il