Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie o bezpieczeństwie i działaniu kryzysowym

5 czerwca 2023 Spotkanie o bezpieczeństwie i działaniu kryzysowym

Uczestnicy spotkanie (fot. PRE)

 

W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa i działania kryzysowego w miejscach kultu. Rozmawiano na temat tego, jak wspólnoty powinny reagować na sytuacje kryzysowe.

Spotkanie odbyło się 23 maja i zostało zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE). Wzięli w nim udział pracownicy i współpracownicy PRE. Gościem i ekspertem spotkania był emerytowany oficer Wojska Polskiego i ekspert ds. bezpieczeństwa ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek. Zwrócił on uwagę na konieczność kształtowania świadomości bezpieczeństwa. Wspólnoty muszą wiedzieć, jak reagować podczas kryzysu.

Spotkanie poświęcone zostało przede wszystkim stworzeniu warsztatów dla duchownych. W Polskiej Radzie Ekumenicznej trwają prace nad przygotowaniem projektu z warsztatami, które będą składały się z kilku części: zagrożenie bezpośrednie (przemoc), zagrożenie przestępczością, bezpieczeństwo danych i informacji, pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenie pożarowe (PPOŻ).