Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Komisji ds. Dialogu

5 marca 2008

W Warszawie obradowała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Wśród poruszanych tematów były m.in. przebieg Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, dokument o małżeństwach mieszanych i Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii.

Komisja zebrała się 4 marca. Obradom przewodniczyli: ze strony rzymskokatolickiej przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus, a ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej jej prezes abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Komisja oceniła przebieg Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Warszawie i zwróciła uwagę na większą frekwencję uczestników tegorocznych nabożeństw ekumenicznych. Wyrażono pogląd, że nabożeństwa te powinny być w przyszłości lepiej propagowane w mediach. Zaproponowano Kościołom, aby „Ekumeniczny dzień modlitwy o ochronę stworzenia” obchodzić jesienią.

Komisja zapoznała się z dotychczasowym przebiegiem prac nad dokumentem duszpasterskim dotyczącym małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej. Przedstawiono nową wersję dokumentu końcowego. Prace nad nim będą kontynuowane. Omówiono sprawę Ekumenicznego Święta Biblii w Warszawie oraz ewangelizacji satelitarnej ProChrist, transmitowanej z Katowic. Dyskutowano także o przebiegu prac nad wspólną książką stanowiącą autoprezentację Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na 27 października.

W skład Komisji ds. Dialogu wchodzą: ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego bp Tadeusz Pikus, abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy oraz bp Zygmunt Zimowski, a ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz, abp Abel (obaj Kościół Prawosławny), bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) oraz bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki). Podczas marcowego spotkania obecni byli także ks. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski oraz ks. dr Sławomir Pawłowski z Kościoła Rzymskokatolickiego.