Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie Komisji ds. Dialogu PRE-KEP

12 marca 2014

W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT
Komisji ds. Dialogu
między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu PolskI
(11 marca 2014)

 

W dniu 11 marca 2014 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie przy ul. Żytniej 11.

Ze strony PRE obradom współprzewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), Prezes PRE, a ze strony KEP posiedzeniu współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. W zebraniu uczestniczyli także: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Andrzej Czaja i bp Marek Solarczyk oraz ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

Komisja pozytywnie oceniła tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25 stycznia 2014 r.), a także nabożeństwo ekumeniczne z okazji Konferencji Klimatycznej ONZ oraz konferencję pt. „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”, odbyte w Warszawie w listopadzie 2013 r.

Omówiono stan przygotowań do międzynarodowej konferencji ekumenicznej na temat: „Eklezjologia w świetle Nowego Testamentu” (Warszawa, 13 maja 2014 r.).

Strona rzymskokatolicka przedstawiła informację o planowanej wizycie w Polsce kard. Kurta Kocha, Przewodniczącego Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan (5–9 grudnia 2014 r.).

Rozważono propozycję PRE zorganizowania ekumenicznej konferencji na temat: „Rozwiązywanie konfliktów w duchu Ewangelii”.

Rozpatrzono tryb dalszej pracy nad dokumentem dotyczącym chrześcijańskiego świętowania dnia Pańskiego.

Członkowie Komisji Dialogu rozmawiali także o bolesnej sytuacji na Ukrainie i idąc za głosem Chrystusa: „Błogosławieni pokój czyniący”, zachęcają wszystkich chrześcijan w Polsce do modlitwy o pokojowe i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu.

Termin kolejnego spotkania uzgodniono na dzień 8 października br. o 17.00 w siedzibie PRE.

 

sporządził

Edward Puślecki

Honorowy Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP