Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy roboczej Pojednanie

29 listopada 2009

W Warszawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w
ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów
na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

Spotkanie miało miejsce od 19 do 21 listopada w siedzibie Polskiej Rady
Ekumenicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele z Kościołów
ewangelickich, prawosławnych, greckokatolickich i rzymskokatolickich z
czterech krajów uczestniczących w projekcie. Polską Radą Ekumeniczną
reprezentował jej prezes abp Jeremiasz – współprzewodniczący grupy
Pojednanie, a także dr Wsiewołod Konach i ks. Ireneusz Lukas – dyrektor
PRE.

Celem spotkania było podsumowanie inicjatyw realizowanych od początku
bieżącego roku, a także ustalenie planów na przyszłość. Podczas
spotkania omówiono międzynarodową konferencję, która odbyła się od 23
do 25 września w Odessie na temat „Kościoły na Ukrainie w obliczu
współczesnych społecznych kryzysów” (pisaliśmy o tym tutaj).
Konferencję w Odessie uznano jako bardzo udaną. W ocenie
przedstawicieli Kościołów z Ukrainy współpraca podczas konferencji
otworzyła nowe perspektywy i możliwości bliższej działalności
ekumenicznej.

Podjęto także decyzję o zorganizowaniu kolejnej konferencji, która
odbędzie się we wrześniu 2010 r. w Polsce. W związku z tym, że
Konferencja Kościołów Europejskich ogłosiła rok 2010 Rokiem Migracji,
tematyka kolejnej konferencji będzie dotyczyła migracji w Europie
Środkowej i Wschodniej z perspektywy Kościołów.

W związku z kończącą się kadencją współprzewodniczącego grupy bp.
Klausa Wollenwebera, reprezentującego Kościół Ewangelicki Niemiec,
podczas spotkania w Warszawie podjęto decyzję, że przewodniczącym
pozostanie abp Jeremiasz, prezes PRE. Wybrano także dwóch
wiceprzewodniczących: ks. Andreasa Hamburga – duchownego Niemieckiego
Kościoła Ewangelickiego na Ukrainie oraz Mikołaja Matruńczyka –
przedstawiciela Kościoła Prawosławnego na Białorusi.

(luk)

Uczestnicy spotkania w Warszawie