Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie grupy „Pojednanie”

8 maja 2008

Od 4 do 7 maja w Mińsku odbyło się spotkanie międzykościelnej i międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polską Radę Ekuemeniczną.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy z Niemiec, Polski, Ukrainy i Białorusi. Celem spotkania było zapoznanie się z aktualną sytuacją Kościołów na Białorusi. W programie pobytu grupy „Pojednanie” znalazły się spotkania z przedstawicielami Kościołów działających na Białorusi: metropolitą Filaretem, zwierzchnikiem Białoruskiego Kościoła Prawosławnego, arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem z Kościoła Rzymskokatolickiego, a także zwierzchnikami Kościoła Chrześcijan Baptystów, przedstawicielami jednego z Kościołów luterańskich oraz kilku Kościołów wolnych działających na Białorusi.

W ramach pobytu grupy w Instytucie Teologii prawosławnej Uniwersytetu w Mińsku zorganizowana została jednodniowa konferencja na temat mechanizmów partnerstwa i współpracy ekumenicznej jako odpowiedzi na wyzwania w sferze socjalnej na Białorusi. Podczas konferencji przemawiali m.in. metropolita Filaret, abp T. Kondrusiewicz, prof. Danilow z Uniwersytetu w Mińsku.  Abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawił historię i działalność grupy „Pojednanie”. Mirosław Matreńczyk z biura regionalnego Światowej Rady Kościołów w Białymstoku omówił działania ŚRK w Europie Wschodniej na polu pracy socjalnej i diakonijnej.  

Ostatniego dnia pobytu członków grupy w Mińsku odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego z Dnietropetrowska na Ukrainie. Celem spotkania było omówienie międzynarodowej konferencji ekumenicznej w Dniepropetrowsku, która według wstępnych ustaleń odbędzie się w 2009 roku.