Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkała się grupa projektu „Pojednanie”

4 kwietnia 2017 Spotkała się grupa projektu „Pojednanie”

W Warszawie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

Spotkanie miało miejsce 28 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Poświęcone było przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu na temat „Kościoły wobec celów wynikających z programu zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się jesienią na Białorusi.

Omówiono plany związane z projektem „Pojednanie” na lata 2017–2018, uwzględniając także finansowanie projektu do 2018 r. Zastanawiano się nad napisaniem wspólnego projektu dotyczącego wymiany młodzieży krajów zaangażowanych w projekt „Pojednanie” oraz poszukiwano nowych możliwości finansowania projektu w przyszłości.

W spotkaniu wzięli udział: ks. Dirk Stelter (Kościół Ewangelicki w Niemczech), Helmut Wiesmann (Kościół Rzymskokatolicki w Niemczech), ks. Pavlo Shvarts (Niemiecki Kościół Ewangelicki na Ukrainie), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), prof. Włodzimierz Bureha (Ukraiński Kościół Prawosławny), ks. prof. Zygfryd Glaeser (Kościół Rzymskokatolicki w Polsce), ks. dr Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej), dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz ks. Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska Rada Ekumeniczna).

MD