Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rozpoczyna się Czas dla Stworzenia

31 sierpnia 2020 Rozpoczyna się Czas dla Stworzenia

(fot. mk)

 

1 września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia. To międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna mająca na celu zwrócić uwagę chrześcijan na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zainspirować ich do działania w tym zakresie.

Czas dla Stworzenia trwa od 1 września do 4 października. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie jednoczą się w modlitwie, orędownictwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na całym świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z tą tematyką: modlitwy, nabożeństwa, akcje ekologiczne, promocje ekologicznego stylu życia itp.

Hasło tegorocznego Czasu dla Stworzenia brzmi: „Jubileusz dla Ziemi”. W specjalnie wydanym przewodniku obchodów czytamy: „Zmiany klimatyczne pojawiły się na styku chciwości, nierówności i niszczenia Bożej Ziemi. Na tegoroczny Czas dla Stworzenia został wyznaczony temat jubileuszu, ponieważ zawiera w sobie te trzy powiązane ze sobą zagadnienia. Nadszedł czas, by wyrzec się nadmiernej konsumpcji oraz systemów ekonomicznych opartych na ciągłym wzroście gospodarczym kosztem Ziemi i ubogich. Jubileusz to czas, w którym ci, którzy najwięcej konsumowali, muszą dać rekompensatę tym, którzy najwięcej cierpieli. Jubileusz to czas wypoczynku Ziemi od ciągłego wyzysku, czas odbudowy ekosystemów i ludzi”.

Z okazji tegorocznego Czasu dla Stworzenia prezydent Konferencji Kościołów Europejskich ks. Christian Krieger i przewodniczący rzymskokatolickiej Rady Konferencji Episkopatów Europy kard. Angelo Bagnasco wydali wspólne oświadczenie. „Wartości Czasu dla Stworzenia sięgają do korzeni chrześcijańskiej wiary. Stworzenie jest darem Boga dla człowieka i wszystkich żyjących istot. Dlatego jesteśmy odpowiedzialni, by chronić je jako dobrzy i wiarygodni szafarze oraz wierni słudzy Boga” – napisali.

Przedstawiciele obu organizacji odnieśli się również do kwestii ochrony stworzenia w kontekście tegorocznej pandemii COVID-19. „Wpływ pandemii zmusza nas do tego, by poważnie potraktować potrzebę czujności i umożliwienia zrównoważonego życia na całej ziemi. Jest to tym bardziej ważne w kontekście zniszczenia środowiska naturalnego i zagrożenia zmianami klimatycznymi” – czytamy w oświadczeniu. Odniesiono się również do hasła tegorocznego Czasu dla Stworzenia. „Pojęcie jubileuszu jest zakorzenione w Biblii i podkreśla konieczność sprawiedliwej równowagi między rzeczywistością społeczną, ekonomiczną i ekologiczną” – zauważyli ks. Krieger i kard. Bagnasco.

Komitet Sterujący Czasu dla Stworzenia składa się z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ECEN), Światowego Aliansu Ewangelicznego, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, Sieci Współpracy Ekologicznej Wspólnoty Anglikańskiej, Lozańskiej Sieci Troski o Stworzenie oraz Christian Aid.

Polska Rada Ekumeniczna w ramach swojego projektu EKOKOŚCIÓŁ przyłącza się do ekologicznych inicjatyw chrześcijan na całym świecie. Tworzy przestrzeń do debaty na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i możliwości podjęcia działań zapobiegających tym zagrożeniom. W ten sposób angażuje chrześcijan różnych wyznań do współpracy na rzecz ochrony wspólnego dobra ludzkości, jakim jest Ziemia.

mk

Zobacz też: