Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rozmowy rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej

16 października 2010

Po raz pierwszy od 10 lat odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Omówiono na nim szereg spraw ważnych dla Kościołów mniejszościowych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 15 października. Posiedzeniu współprzewodniczył Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Podczas rozmów omówiona została między innymi: budowa obiektu dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nauczanie w szkołach religii Kościołów skupionych w PRE, udział przedstawicieli PRE w uroczystościach państwowych, emisja programów religijnych przez Telewizję Polską i Polskie Radio.

W posiedzeniu ze strony rządowej wzięli udział: Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Pawłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Grażyna Płoszajska z Departamentu Kształcenia i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej (w zastępstwie Krystyny Szumilas, sekretarz stanu w MEN), Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w posiedzeniu uczestniczyli: bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Gustaw Cieślar, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów, bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp Ludwik M. Jabłoński, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE (w zastępstwie bp. Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Zgodę na utworzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej wydał 12 listopada 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki.

MSWiA/PRE