Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przesłanie Zjazdu Gnieźnieńskiego

23 września 2018 Przesłanie Zjazdu Gnieźnieńskiego

Odczytanie przesłania XI Zjazdu Gnieźnieńskiego w miejscowej katedrze (fot. Michał Karski)

 

„Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi” – czytamy w przesłaniu XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zjazd Gnieźnieński odbywał się od 21 do 23 września pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. W jego ramach odbyło się szereg wykładów, dyskusji, warsztatów, nabożeństw ekumenicznych. Obok rzymskich katolików obecni byli na nim również przedstawiciele Kościołów mniejszościowych, w tym Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na koniec imprezy odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej msza św., podczas której odczytano przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Podkreślono w nim, że to Bóg uczynił ludzi wolnymi, a wolność nie polega jedynie na możliwości dowolnego wyboru. „Wolność to wybór życia dla innych. Wolność to miłość” – czytamy w tekście przesłania.

Jego autorzy zwracają też uwagę, że wolność powinna być oparta na solidarności, szczególnie ze słabszymi: „Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi”. Wyrażono również potrzebę dialogu w podzielonej politycznie Polsce i solidarności z narodami pozostającymi poza Unią Europejską.

W przesłaniu podkreślono, że to chrześcijaństwo przyniosło takie wartości, jak przebaczenie, miłosierdzie i oddanie siebie, a budowanie Europy ludzi wolnych jest możliwe poprzez solidarną miłość. „Chrześcijanie nie mogą być niewolnikami egoizmu: indywidualnego, grupowego czy narodowego. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, nie może stać się zakładnikiem politycznych korzyści – traci bowiem wtedy swoją ożywczą siłę. Nie może pozwolić, aby wąskie elity gromadziły dobra materialne i władzę, wykluczając politycznie i ekonomicznie pozostałych” – czytamy w przesłaniu.

mk

 

Czytaj: tekst przesłania XI Zjazdu Gnieźnieńskiego