Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przedstawiciel PRE w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

3 sierpnia 2012

Robert Sitarek (fot. Diakonia Polska)W skład nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wszedł przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej – ks. Robert Sitarek, proboszcz parafii luterańskiej w Kłodzku i dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał 28 czerwca dwudziestu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Wśród nich znalazł się ks. Robert Sitarek, reprezentujący Polską Radę Ekumeniczną.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniowanie aktów prawnych dotyczących tej problematyki oraz zadań publicznych, uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym, pomoc w sporach między administracją publiczną a organizacjami pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata. W jej skład wchodzi po pięciu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz dziesięciu reprezentantów organizacji pozarządowych.

Ks. Robert Sitarek (ur. 1966) jest proboszczem administratorem parafii luterańskiej w Kłodzku oraz dyrektorem Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Pełni również funkcję dyrektora Diakonii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ukończył teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz szereg kursów z zakresu zarządzania i księgowości, w tym zarządzania w pomocy społecznej i służbie zdrowia. Od 2011 r. jest także członkiem konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jest żonaty, ma dwóch synów.

źródło: luteranie.pl


fot. Diakonia Polska