Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Praktyczny ekumenizm

4 grudnia 2013

Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom 2013 (fot. Michal Karski)

Koncert inaugurujący Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2013 (fot. Michał Karski)

„Rozjaśnij dzieciom przyszłość!” – pod takim hasłem ruszyło tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To ekumeniczna akcja charytatywna organizowana co roku w okresie adwentu wspólnie przez katolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos.

Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony m.in. na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną czy letni wypoczynek. W tym roku organizatorzy akcji chcą podkreślić szczególne znaczenie procesu edukacji i wychowania dzieci, widzianego jako całość, podejmowanego przez nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów.

Caritas Polska obchodzi w tym roku 20-lecie akcji. Jego dyrektor ks. Marian Subocz przypomina jej historię. – Już od 1997 r. nieformalnie organizowaliśmy tę akcję razem z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Prawosławnym. Formalna współpraca zaczęła się w 2000 r. – opowiada. Zwraca też uwagę, że wigilijna świeca symbolicznie wypełnia puste miejsce przy wigilijnym stole w polskich domach.

Świeca ma przypominać polskim rodzinom, żeby nie koncentrowały się jedynie na sobie, ale zwróciły również uwagę na potrzebujących – zauważa Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – Świece te symbolizują światło i ciepło. Światło to bezpieczeństwo. Ciepło – miłość i przyjaźń – dodaje Biruta Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos, zwraca uwagę, że na gruncie charytatywnym ekumenizm zaszedł dalej niż na gruncie teologicznym. – Tam, gdzie człowieka dotyka cierpienie, tam jest Chrystus, tam jest jedność – mówi.

30 listopada w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbył się koncert ekumeniczno-charytatywny inaugurujący tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Śpiewał chór dziecięco-młodzieżowy Alla Polacca, działający przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizatorów akcji, Kościołów, władz państwa i wiele innych osób. – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to prawdziwy, praktyczny ekumenizm – powiedział podczas koncertu bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

mk