Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i PRE

13 maja 2011

W Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. Omówiono na nim sprawy związane z życiem i działalnością Kościołów członkowskich PRE.

Posiedzenie odbyło się 13 maja w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Przewodniczyli mu prezes PRE abp Jeremiasz oraz sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak.

Na spotkaniu omówiono tematy związane m.in. z budową obiektu dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz działalnością komisji regulacyjnych do spraw rewindykacji majątkowych kościelnych osób prawnych. Poruszono również kwestię nauczania religii w szkołach oraz emisji programów ekumenicznych przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Dyskutowano też o zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej oprócz abp. Jeremiasza w spotkaniu udział wzięli zwierzchnicy pięciu Kościołów członkowskich Rady: prezb. Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), a także dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas.

Stronę rządową reprezentowało trzynaście osób. Obok Tomasz Siemoniaka byli to m.in. Elżbieta Radziszewska (Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania), Józef Różański (Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA), przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Sprawiedliwości, Nauki, Edukacji, Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych, a także przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak.

PRE/MSWiA

________________

Czytaj też: Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i PRE w październiku 2010