Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Posiedzenie Komisji Kontaktów PRE-EKD

30 września 2010

W Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD). Rozmawiano o możliwościach współpracy w najbliższej przyszłości, m.in. w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz Euro 2012.

Posiedzenie miało miejsce od 28 do 29 września. Było to pierwsze spotkanie Komisji po wyborze nowych przedstawicieli EKD odpowiedzialnych za koordynację kontaktów z Polską i współpracę z PRE. Stronę niemiecką reprezentowali bp Hans-Jürgen Abromeit oraz ks. Michael Hübner. Ze strony PRE w pracach komisji uczestniczą prezes Rady abp Jeremiasz oraz jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Obrady Komisji rozpoczęły się od spotkania z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli w nim zwierzchnicy i przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich PRE oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Abp Jeremiasz szczególnie powitał bp. Abromeita jako nowego przedstawiciela EKD do spraw kontaktów z Polską.

Podczas spotkania rozmawiano na temat historii kontaktów polsko-niemieckich, a także potrzeby i możliwości dalszej współpracy. Wśród wyzwań na najbliższą przyszłość wymieniono m.in. otwarcie rynku pracy w Niemczech dla Polaków i związane z tym zadania dla obu krajów i Kościołów. Poruszono także kwestię przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, a także możliwości współpracy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Zastanawiano się w tym kontekście nad możliwością wydania Nowego Testamentu w języku polskim i niemieckim, a także nad polsko-niemiecką współpracą duszpasterską dla uczestników Euro 2012. Spotkanie z Prezydium zakończono wspólna kolacją.

W czasie posiedzenia Komisji przedstawione zostały sprawozdania z życia i działalności Kościołów w Polsce i w Niemczech. Wiele miejsca poświęcono w rozmowach sprawom dotyczącym wypędzeń i przesiedleń. Rozmawiano o roli i zadaniach Kościołów w dyskusji na temat przesiedleń, wypędzeń i pojednania. Komisja podjęła decyzję o potrzebie kontynuowania ekumenicznego dialogu polsko-niemieckiego na ten temat. Postulowano także, aby w rozmowach dotyczących przymusowych migracji uczestniczyli przedstawiciele Kościołów z Ukrainy i Białorusi.

Komisja Kontaktów pomiędzy PRE i EKD omawiała również współpracę młodzieży i zastanawiała się nad możliwościami jej zintensyfikowania. Rozmowy dotyczyły ponadto sytuacji ekumenicznej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem działalności Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Rady Kościołów.

(luk)

_______________

Więcej o Komisji Kontaktów PRE–EKD tutaj