Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polski luteranin przewodniczącym Europarlamentu

3 sierpnia 2009


Najlepszy sposób manifestacji tego, w co wierzymy, to pokazanie własnych działań i zachowań w życiu codziennym i działalności publicznej w sposób, który wynika z naszej głębokiej wiary i chrześcijaństwa – powiedział KAI Jerzy Buzek, nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Z okazji wyboru na to stanowisko gratulacje złożyli mu przedstawiciele krajowych i zagranicznych gremiów kościelnych.

Wybrany 14 lipca na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek jest luteraninem i należy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Zwierzchnik tego Kościoła, bp Janusz Jagucki, przesłał nowemu przewodniczącemu list gratulacyjny. Napisał w nim m.in.: „Stanowisko, na jakie został Pan powołany jest zaszczytne, ale również odpowiedzialne. Dlatego wraz z życzeniami pragnę zapewnić Pana o modlitwie o Boże błogosławieństwo w obliczu zadań, które będzie Pan wypełniał”. Bp Jagucki przypomniał również zaangażowanie nowego przewodniczącego Europarlamentu jako luteranina. „Z wdzięcznością przywołuję w myślach dotychczasowe zasługi Pana w pracy dla kraju na forum Parlamentu Europejskiego, jak również Pańskie zaangażowanie na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, nie tylko jeżeli chodzi o promowanie idei europejskiej wśród naszych współwyznawców, ale również w składaniu dobrego świadectwa jako luteranin, angażujący się w pracę na niwie politycznej oraz wszelkie wsparcie dla inicjatyw kościelnych”.

Gratulacje Jerzemu Buzkowi z okazji wyboru złożył również ks. Thomas Wipf, prezydent Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (zwanej dawniej Leuenberską Wspólnotą Kościołów), do której należą Kościoły tradycji luterańskiej, reformowanej, metodystycznej oraz ewangelicko-unijnej na Starym Kontynencie. – To dobrze dla Unii Europejskiej, że po raz pierwszy wysokie stanowisko zajmie w niej polityk pochodzący z państw, które wstąpiły do Unii w 2004 r. Poza tym cieszymy się, że przewodniczącym Parlamentu Europejskiego zostanie zaangażowany protestant i członek jednego z Kościołów mniejszościowych – podkreślił ks. Wipf.

Dialog i szacunek dla innych – podstawowe zasady UE

Już po wyborze na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek udzielił wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym mówił o miejscu religii i chrześcijaństwa we współczesnej Europie. – Dla mnie zasady związane z całą tradycją, kulturą, a przede wszystkim wiarą chrześcijańską mają podstawowe znaczenie, także dla przyszłej tożsamości i rozwoju Europy – podkreślił polityk. Mówił również o znaczeniu dialogu międzykulturowego: – Debata z Kościołami a także z innymi religiami nad problemami naszego kontynentu jest niezbędna. (…) Zasada dialogu, szacunku dla ludzi inaczej myślących, wierzących i mających inne przekonania, jest podstawową zasadą Unii i chciałbym ją bardzo mocno wyeksponować.

Jerzy Buzek podkreślił, iż jest możliwe kierowanie się w polityce wartościami chrześcijańskimi. – Ale też szczególną wartością dla chrześcijan jest szacunek dla innych, inaczej myślących. Takie jest moje rozumienie obecności wartości w życiu społecznym i politycznym – zaznaczył. Zdaniem przewodniczącego można przezwyciężyć napięcia wynikające z takiego podejścia. – Jako premier ewangelik wprowadziłem w życie konkordat, tak ważny dla Kościoła Katolickiego, a także wszystkich innych Kościołów w Polsce. Byłem też pierwszym premierem, który uczestniczył w Marszu Żywych w Auschwitz-Birkenau, razem z premierem Izraela. Wprowadziłem prawosławny ordynariat polowy w Wojsku Polskim. Wszystko to przy poszanowaniu przekonań osób niewierzących – przypomniał.

Pytany, co chadecki polityk powinien robić, gdy chrześcijanie są atakowani za brak akceptacji dla równouprawnienia par homoseksualnych czy liberalnego prawa aborcyjnego, Jerzy Buzek powiedział, że należy pamiętać, iż inni mają prawa do własnych przekonań i wiary. – Nie oznacza to, że musimy się zgadzać na wszystko. Trudne kompromisy muszą być wypracowane bez zacietrzewienia i nienawiści z którejkolwiek ze stron – podkreślił. Nowy przewodniczący Europarlamentu zdefiniował też swój sposób bycia chrześcijaninem w życiu publicznym: – Nigdy natarczywie nie manifestowałem swojej wiary. Najlepszy sposób manifestacji tego, w co wierzymy, to pokazanie własnych działań i zachowań w życiu codziennym i działalności publicznej w sposób, który wynika z naszej głębokiej wiary i chrześcijaństwa – powiedział.

źródło: luteranie.pl, leuenberg.net, KAI

fot. ak

____________________

Zobacz: