Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Podróż studyjna Komisji Diakonijnej PRE

22 maja 2010

Członkowie Komisji Diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej odwiedzili Śląsk Cieszyński, gdzie przyglądali się pracy diakonijnej – zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.

Podróż odbyła się od 18 do 20 maja i została zorganizowana przez Biuro Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W wyjeździe wzięli udział członkowie Komisji Diakonijnej PRE oraz osoby zaangażowane w pracę diakonijną w Kościołach zrzeszonych w Radzie. Celem podróży było zapoznanie się z działalnością Diakonii Śląskiej w Republice Czeskiej oraz Diakonii Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili i zapoznali się z pracą w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie pod Cieszynem. Spotkali się z dyrektorem Diakonii Cieszyńskiej ks. Markiem Londzinem oraz z przedstawicielami Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”, domów opieki, Rodzinnego Domu Dziecka w Dzięgielowie.

Działalność Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego omówiła Bożena Giemza. CME zajmuje się duszpasterstwem dzieci i młodzieży, dorosłych, prowadzi tygodnie ewangelizacyjne, działalność wydawniczą oraz zajmuje się wolontariatem.

W drodze do Wisły Jawornika grupa odwiedziła także parafię ewangelicką w Ustroniu i spotkała się z jej proboszczem ks. Piotrem Wowry, prezesem Stowarzyszenia „Maria-Marta”. Pracownicy stowarzyszenia omówili działalność wśród osób niepełnosprawnych oraz inne aktywności parafialne. Szczególne zainteresowanie wzbudziła artoterapia (warsztaty terapii poprzez sztukę) oraz artystyczne prace podopiecznych.

Drugi dzień pobytu uczestnicy podróży studyjnej spędzili w Czechach. Towarzyszył im także ks. Marek Londzin. Pierwsze spotkanie z dyrektorem Śląskiej Diakonii Česlavem Santariusem oraz Moniką Klimkovą odbyło się w siedzibie Diakonii Śląskiej w Czeskim Cieszynie. W prezentacji komputerowej zaprezentowano delegacji z Polski historię, powstanie, strategię i rozwój Diakonii Śląskiej, a także działalność placówek diakonijnych działających w Republice Czeskiej. Rozmawiano o możliwości współpracy.

Uczestnicy podróży studyjnej byli także w Trzyńcu w Centrum socjalnym Emaus, zajmującym się poradnictwem przeciw przemocy, asystencją socjalną oraz prowadzeniem domu – schroniska dla kobiet, które doświadczały przemocy.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w Czeskim Cieszynie w Ośrodku dla osób niepełnosprawnych Eben-Ezer. Polska delegacja została oprowadzona po ogromnym, kilkupiętrowym domu. Pokazane zostały pokoje, gabinety rehabilitacyjne, pracownie; gospodarze przedstawili pracę z niepełnosprawnymi w tym ośrodku.

Podróż studyjna pozwoliła jej uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę, zobaczyć różnorodne formy pracy diakonijnej na Śląsku Cieszyńskim – ze starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi i ofiarami przemocy w rodzinie. Na polskiej delegacji wielkie wrażenie wywarła organizacja ośrodków diakonijnych w Czechach oraz ich współpraca z państwem. Z relacji uczestników wynika, że wyjazd dał wszystkim wiele nowych impulsów i inspiracji do dalszego rozwoju pracy diakonijnej w Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Michał Dmitruk

fot. Michał Dmitruk