Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Plener ekumeniczny w Wiączeminie

31 sierpnia 2008

W Wiączeminie pod Płockiem odbył się plener ekumeniczny. Młodzi ewangelicy i katolicy razem porządkowali teren przy dawnym kościele luterańskim, brali też udział w zajęciach sportowych, fotograficznych, muzycznych i malarskich.

Plener odbył się od 25 do 30 sierpnia. Został zainicjowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO z Grzybowa k. Słubic (okolice Płocka), przy współudziale parafii luterańskiej w Płocku oraz parafii rzymskokatolickich w Słubicach i Życku Polskim. Impreza została zorganizowana w celu budowania ekumenizmu oraz uwrażliwienia społeczności lokalnej na dziedzictwo kulturowe i wyznaniowe tego terenu. W Wiączeminie, wiosce położonej nad Wisłą niedaleko Płocka, stoi opuszczony kościół luterański, zbudowany w 1935 r. Po wojnie przez pewien czas użytkowali go katolicy. Obecnie nieużywany niszczeje.

W plenerze wzięła udział grupa młodzieży ze szkoły podstawowej w Świniarach, a także wolontariusze ze Stowarzyszenia ZIARNO oraz z płockiej parafii luterańskiej. W programie imprezy znalazły się prace porządkowe przy kościele i na cmentarzu, spotkanie ze starszymi przedstawicielami wspólnoty luterańskiej w Wiączeminie, zajęcia fotograficzne, sportowe, muzyczne, malarskie, a także wycieczka do Płocka obejmująca wizyty w kaplicy luterańskiej, parafii prawosławnej oraz kościele mariawickim.

Plener zakończył się nabożeństwem ekumenicznym w kościele w Wiączeminie.

źródło: luteranie.pl