Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Papież abdykuje

11 lutego 2013

Benedykt XVI, papież Kościoła Rzymskokatolickiego, zapowiedział, że 28 lutego zrezygnuje z posługi biskupa Rzymu. – Wyrażam swoje uznanie za miłość i zaangażowanie Benedykta XVI w sprawy Kościoła i ruchu ekumenicznego – powiedział komentując tę decyzję ks. Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.

Papież ogłosił swoją decyzję 11 lutego podczas posiedzenia rzymskokatolickiego konsystorza w Watykanie. – Aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi biskupa Rzymu, następcy Piotra, powierzonej mi przez kardynałów 19 kwietnia 2005 r., tak, że od 28 lutego 2013 r., od godziny 20:00, rzymska stolica, stolica św. Piotra, będzie zwolniona i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawe dla wyboru nowego papieża – powiedział blisko 86-letni Benedykt XVI.

Rezygnacja papieża jest szeroko komentowana. Głos zabrali również przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekumenicznych. – Musimy w pełni szanować decyzję o rezygnacji Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI. Z głębokim szacunkiem obserwowałem, jak będąc w zaawansowanym wieku niósł on ciężar odpowiedzialności swojego urzędu w bardzo wymagającym dla Kościoła czasie – powiedział ks. Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. – Wyrażam swoje uznanie za jego miłość i zaangażowanie w sprawy Kościoła i ruchu ekumenicznego – dodał przypominając, że Benedykt XVI dobrze zna Światową Radę Kościołów, gdyż na przełomie lat 60. i 70. jako profesor teologii był członkiem Komisji Wiara i Ustrój.

W podobnym duchu mówił sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich ks. Guy Liagre. – Informację o rezygnacji papieża Benedykta XVI przyjęliśmy z podziwem i szacunkiem. W Konferencji Kościołów Europejskich doceniamy jego pracę teologa i przywódcy swojego Kościoła. Niech Bóg błogosławi jego i Kościół Rzymskokatolicki w okresie przejściowym. Módlmy się za nich – powiedział.

Papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski w 2006 r. spotkał się w luterańskim kościele Św. Trójcy w Warszawie z duchownymi i wiernymi Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Rezygnacja papieża z pełnionego urzędu to bardzo rzadka sytuacja w historii tej instytucji. Ostatnio miała miejsce w 1415 r., gdy sobór w Konstancji wymusił abdykację papieża i dwóch antypapieży, kończąc w ten sposób schizmę zachodnią. Dobrowolnie z urzędu papieskiego zrezygnował natomiast Celestyn V w 1294 r.

mk

źródło: KAI, ŚRK, CEC