Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obrady Komitetu Wykonawczego ŚRK

30 września 2008

W Lubece (Niemcy) od 23 do 26 września obradował Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. Podczas spotkania m.in. zatwierdzono kilka oświadczeń publicznych i raportów, dokonano przeglądu programu i budżetu, przedłużono kontrakt z obecnym sekretarzem generalnym.

W zatwierdzonym oświadczeniu dotyczącym sytuacji w Indiach, a zwłaszcza w stanie Orisa, wyrażono troskę związaną z niebezpiecznym trendem rosnącej przemocy i nietolerancji religijnej w tym regionie. Mniejszość chrześcijańska w Orisie doświadczyła w ostatnim czasie serii ataków, grabieży, niszczenia kościołów i budynków instytucji kościelnych. 50 tys. chrześcijan zostało wysiedlonych, niektórzy uciekli do lasów i żyją w obozach zorganizowanych przez pomoc humanitarną. Światowa Rada Kościołów zwraca się z apelem do rządu Indii, by ten podjął kroki, które zatrzymają falę przemocy skierowaną przeciwko mniejszości chrześcijańskiej w Orisie i w innych częściach kraju.

Przejrzano i zatwierdzono także oświadczenie w sprawie kryzysu humanitarnego na Sri Lance, spowodowanego 25-letnią wojną domową. W oświadczeniu wzywa się wszystkie walczące strony do stosowania się do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, zasad ONZ dotyczących wysiedleń oraz innych norm humanitarnych. Wyrażono też troskę związaną z obecną eskalacją przemocy oraz potępiono zabijanie cywilów i inne formy naruszenia praw człowieka przez obie strony konfliktu.

Komitet Wykonawczy zatwierdził też dwa oświadczenia okolicznościowe: na 60. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 30. rocznicę Deklaracji z Ałma-Aty, która apelowała o „zdrowie dla wszystkich”. W obu dokumentach wezwano ŚRK i Kościół do ponownego zajęcia się sprawami praw człowieka i potrzeby opieki zdrowotnej dla wszystkich.

24 września zorganizowane zostało przyjęcie i prezentacja, podczas której uhonorowano pracę Philipa Pottera na rzecz ruchu ekumenicznego. 87-letni dzisiaj Potter był sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów w latach 1972-1984. Obecnie mieszka właśnie w Lubece.

Komitet Wykonawczy przedłużył kontrakt z obecnym sekretarzem generalnym ŚRK, ks. Samuelem Kobią, do czasu, aż jego następca obejmie urząd. Nowy sekretarz generalny zostanie wybrany podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego ŚRK we wrześniu 2009 roku. Obecnie trwają konsultacje z Kościołami członkowskimi i pracownikami ŚRK dotyczące roli dotychczasowego i nowego sekretarza generalnego.

źródło: Światowa Rada Kościołów