Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obchody jubileuszu Towarzystwa Biblijnego

1 listopada 2016 Obchody jubileuszu Towarzystwa Biblijnego

fot. Michał Karski


Żaden człowiek i żaden Kościół nie ma monopolu na prawdę w Piśmie Świętym. Prawda rodzi się w dialogu – mówił podczas obchodów 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce jego prezes bp Edward Puślecki.

Obchody jubileuszu 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce (TB) zostały rozłożone na cały rok. Pierwsza część uroczystości miała miejsce wiosną (pisaliśmy o tym tutaj), druga jesienią. W październiku w Warszawie odbyły się: liturgia dziękczynna i koncert muzyki cerkiewnej w katedrze prawosławnej, wystawa „Biblia – najważniejsza księga świata” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego (pisaliśmy o tym tutaj), koncert Warszawskiej Opery Kameralnej w kościele ewangelicko-reformowanym oraz dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana.

W ramach obchodów zorganizowano również sesję popularno-naukową, która miała miejsce 29 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Przybyłych przywitała dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs. Następnie głos zabrał prezes tej ekumenicznej organizacji bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Zwrócił uwagę, że w ciągu 200 lat istnienia TB przynajmniej cztery pokolenia uczestniczyły w tłumaczeniu i rozpowszechnianiu Biblii. – Nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, mam nadzieję, że nie będziemy ostatnim – mówił. Podkreślił też, że Biblia jest starsza niż chrześcijaństwo, była pisana przez ludzi różnych religii i nie jest księgą wyznaniową. – Żaden człowiek i żaden Kościół nie ma monopolu na prawdę w Piśmie Świętym. Prawda rodzi się w dialogu – zaznaczył prezes Towarzystwa Biblijnego.

Podczas sesji wygłoszono dwa referaty. Pastor Adam Grześkowiak z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zaprezentował historię Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Od samego początku Towarzystwo Biblijne próbowało rozpowszechniać Biblię ponad podziałami wyznaniowymi – zauważył. Omówił też zainicjowane przez TB przekłady Biblii: warszawski, współczesny i ekumeniczny. Wydarzeniem bez precedensu nazwał fakt, że nad przekładem ekumenicznym pracowali przedstawiciele jedenastu Kościołów. O pracach nad tym przekładem opowiadała w drugim referacie prof. Anna Kuśmirek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas uroczystości wspominano dr Krystynę Długosz-Kurczabową, polonistkę, która przez wiele lat współpracowała z Towarzystwem Biblijnym przy redakcji językowej ekumenicznego przekładu Biblii. Językoznawczyni zmarła we wrześniu, krótko po tym, gdy skończyła prace redakcyjne nad ostatnim tomem tego przekładu – Księgami Prorockimi.

Podobnie jak podczas wiosennych uroczystości jubileuszowych, Towarzystwo Biblijne przyznało swoje okolicznościowe medale. Otrzymały je osoby zasłużone dla rozpowszechniania Biblii, wskazane przez Kościoły członkowskie TB. Uhonorowani zostali: Jerzy Betlejko (Kościół Prawosławny), pastor Zdzisław Boguń (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), Mieczysław Głodek (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), pastor Mieczysław Kwiecień (Kościół Zielonoświątkowy), ks. Roman Lipiński (Kościół Ewangelicko-Reformowany), Maciej Oczkowski (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Kazimierz Romaniuk (Kościół Rzymskokatolicki) oraz pastor Henryk Rother-Sacewicz (Kościół Chrystusowy). Medale otrzymali też zagraniczni współpracownicy Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Ingrid Felber-Bischof (Niemieckie Towarzystwo Biblijne), Stephen Gaukroger (Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne), Michael Perreau (Zjednoczone Towarzystwa Biblijne) oraz Eva Thomi (Szwajcarskie Towarzystwo Biblijne).

Michał Karski