Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

O współpracy rozwojowej na spotkaniu komisji diakonijnej

12 marca 2019

Spotkanie komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej z przedstawicielkami Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ

 

W Warszawie obradowała komisja diakonijna Polskiej Rady Ekumenicznej. Gośćmi spotkania były przedstawicielki Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przedstawiły zakres działań tego programu i możliwości współpracy w jego ramach.

Posiedzenie miało miejsce 4 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE)  w Warszawie. Wzięli w nim udział członkowie komisji diakonijnej: Marek Masalski (przewodniczący, Kościół Prawosławny), Biruta Przewłocka-Pachnik (Kościół Ewangelicko-Reformowany), Bożena Polak (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Magdalena Rokicka (sekretarz, Kościół Starokatolicki Mariawitów) i ks. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), a także dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza i przedstawicielki Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ: dyrektor Aleksandra Piątkowska i Olga Kowalska.

One właśnie zaprezentowały działalność w ramach współpracy rozwojowej. Dyrektor Piątkowska wskazała na trzy obszary tej działalności: pomoc humanitarna o charakterze doraźnym, odpowiadająca na pojawiające się potrzeby za granicą, pomoc rozwojowa o charakterze długofalowym, mająca na celu wsparcie wybranych krajów w działaniach rozwojowych, oraz edukacja globalna, czyli wsparcie kierowane do szkół i instytucji oświatowych, mające na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży problematyki międzynarodowej, międzykulturowej i globalnej. Jak mówiła, projekty na realizację zadań związanych ze współpracą rozwojową mogą być realizowane w ramach konkursów.

Olga Kowalska, prawniczka departamentu, przedstawiła najważniejsze punkty regulaminu konkursu współpracy rozwojowej. Tłumaczyła m.in., że każdy podmiot może złożyć maksymalnie trzy projekty, do udziału w konkursach są dopuszczone organizacje pozarządowe, Kościoły, szkoły wyższe, instytucje naukowe i badawcze, a średni budżet projektu to ok. 200–350 tys. zł.

W drugiej części spotkania komisji omówiono kwestię organizacji kolejnych konsultacji diakonijnych. Wstępnie ustalono, że odbędą się one w październiku w Katowicach, a ich tematem będzie finansowanie działalności charytatywnej. Ks. Grzegorz Giemza poinformował o planowanej na maj konferencji na temat migrantów. Z kolei Marek Masalski zaproponował, aby uhonorować rocznicę akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.