Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

O ChAT na spotkaniu komisji rząd-PRE

5 lipca 2013

Posiedzenie komisji wspolnej przedstawicieli rzadu i PRE (fot. M. Dmitruk)

Posiedzenie komisji (fot. Michał Dmitruk)

O sprawach związanych z Chrześcijańską Akademią Teologiczną dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkanie komisji odbyło się 4 lipca w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Współprzewodniczyli mu sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego.

Podczas posiedzenia omówiono sprawy związane z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie (ChAT). Komisja zajęła przychylne stanowisko wobec: kontynuacji budowy ze środków publicznych siedziby ChAT, zachowania przez ChAT prawa do używania w nazwie własnej słowa „akademia” po spełnieniu warunków ustawowych, starań o ukształtowanie zasad finansowania ChAT z budżetu państwa, uwzględniających specyfikę zobowiązań ustawowych ChAT oraz działań w zakresie restrukturyzacji ChAT oraz poszukiwania sposobów pokrycia bieżących kosztów naprawczych (pełna treść stanowiska tutaj

).

Oprócz współprzewodniczących w posiedzeniu uczestniczyli:

  • ze strony rządowej: Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Przemysław Krzyżanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Beata Pawłowska, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Wiesława Kostrzewa-Zorbas reprezentująca Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i Monika Piszcz-Czapla, naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Funduszu Kościelnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
  • ze strony kościelnej: bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego; pastor Mateusz Wichary, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów; bp Ludwik M. Jabłoński, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. Krzysztof Góral z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego; ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ChAT: rektor uczelni ks. prof. Bogusław Milerski oraz dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. Tadeusz J. Zieliński.

Zgodę na utworzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej wydał w 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki. Przez kolejne lata odbyło się kilka posiedzeń. Komisja wznowiła swoją działalność w 2010 r. Jej zadaniem jest rozwiązywanie aktualnych problemów życia Kościołów w Polsce oraz omawianie szeregu ważnych spraw dla rządu i Kościołów mniejszościowych w Polsce.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W tej publicznej uczelni kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy  i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Zgodnie ze statutem Polskiej Rady Ekumenicznej rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

źródło: MAC/własne

________________

Zobacz też: