Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

8 lipca 2011

Ukazał się numer 1-2/2011 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znalazły się m.in. artykuły dotyczące Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz papiestwa z perspektywy ekumenicznej i protestanckiej. W dziale „Sylwetki” zaprezentowano zmarłych niedawno ekumenistów: ks. Zdzisława Pawlika oraz abp. Józefa Życińskiego. Ponadto w numerze tradycyjnie dokumenty i sprawozdania, kronika wydarzeń ekumenicznych, bibliografia ekumeniczna polskich czasopism oraz recenzje.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 1-2(68-69)/2011 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

 • Karol Karski, Pięćdziesiąt lat Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan
 • Dariusz Bruncz, Służba dla uniwersalnego Kościoła – Ekumeniczny wymiar  papiestwa. Luterański komentarz
 • Tadeusz J. Zieliński, Urząd papieski w tradycyjnej i ekumenicznej perspektywie baptystycznej

Sprawozdania i dokumenty

 • Obrady Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, Genewa, Szwajcaria, 16-22 lutego 2011 (Karol Karski)
 • Kościół i Wspólnota Kościelna. Raport Międzynarodowej Rzymskokatolicko-Starokatolickiej Komisji Dialogu (2009)
 • Apostolskość Kościoła. Dokument studyjny Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Jedności (2007)
 • Wspólne podstawy nadziei. Dokument Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów (1978)

Sylwetki

 • Ksiądz Zdzisław Pawlik 1928-2011 (Andrzej Seweryn)
 • Abp Józef Życiński 1948-2011 (Grzegorz Polak)

Kronika

 • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

 • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)
 • Bibliografia Studiów i Dokumentów Ekumenicznych 2003-2011 (Karol Karski)
 • Polska protestancka bibliografia naukowa. Druki zwarte. Materiały za lata 2001-2010 (Tadeusz J. Zieliński)

Recenzje

_______________________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

ul. Ogrodowa 37

00-873 Warszawa

tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:

Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena podwójnego zeszytu: 30 zł.