Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

29 kwietnia 2010

Ukazał się pierwszy w tym roku numer „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znajdziemy m.in. artykuły i dokumenty związane z zeszłorocznym Zgromadzeniem Ogólnym Konferencji Kościołów Europejskich w Lyonie. W dziale „Sylwetki” zaprezentowano postać ks. prof. Leonarda Górki, znanego ekumenisty rzymskokatolickiego. Ponadto w numerze tradycyjnie dokumenty i sprawozdania, wśród nich projekt dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych, wypracowany przez Komisję ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski. Całość jak zwykle uzupełnia kronika wydarzeń ekumenicznych, bibliografia ekumeniczna polskich czasopism oraz recenzje.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 1(66)/2010 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

 • Karol Karski, Edynburg 1910 – sto lat dążeń ekumenicznych
 • Jean-Arnold de Clermont, Wstępne uwagi Przewodniczącego KKE
 • Patriarcha Bartłomiej I, Bogata w nadzieję  przyszłość  Konferencji Kościołów Europejskich
 • Patriarcha Daniel, Nadzieja powstaje z wiary i wyraża przez miłość

                              

Sprawozdania i dokumenty

 • Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich, Lyon, Francja, 15-21 lipca 2009
  • Przebieg obrad (Michał Karski)
  • Przesłanie do wszystkich Kościołów członkowskich
 • Pięćdziesięciolecie Konferencji Kościołów Europejskich (Karol Karski)
 • Obrady Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia – 2 września 2009 (Michał Karski)
 • Obrady plenarne Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, Akademia Prawosławna w Kolympari, Kreta, Grecja,  7-14 października 2009
 • Natura i misja Kościoła. Etap na drodze ku wspólnemu oświadczeniu. Dokument Komisji Wiara i Ustrój ŚRK (2005)
 • Dialog luterańsko-prawosławny
 • Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” (tekst i komentarze)
 • Komisja ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski, Małżeństwo chrześcijańskie o różnej przynależności wyznaniowej (projekt dokumentu)

Sylwetki

 • Ksiądz Profesor Leonard Górka – wierny sługa ruchu ekumenicznego (Karol Karski)

Kronika

 • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

 • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)

Recenzje

___________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

ul. Ogrodowa 37

00-873 Warszawa

tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:

Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena zeszytu: 15 zł. Roczna prenumerata (dwa zeszyty): 30 zł.