Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy numer czasopisma ekumenicznego

23 października 2009

Ukazał się numer 2/2009 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” – czasopisma podejmującego tematykę ekumeniczną i religijną.

W numerze znajdziemy m.in. artykuły dotyczące ekumenizmu papieża Benedykta XVI, a także relacji chrześcijańsko-żydowskich. W dziale „Sylwetki” zaprezentowano postać ks. prof. Wacława Hryniewicza, znanego ekumenisty rzymskokatolickiego, który wiosną otrzymał honorowy doktorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ponadto w numerze tradycyjnie dokumenty i sprawozdania, kronika wydarzeń ekumenicznych, bibliografia ekumeniczna polskich czasopism oraz recenzje.

Poniżej zamieszczamy spis treści numeru 2(65)/2009 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”:

Artykuły

  • Daria Chegurova, Dojrzałość ekumenizmu Benedykta XVI
  • Grzegorz Ignatowski, Wpływ wizyty Benedykta XVI w Państwie Izrael na dialog katolicko-żydowski
  • Zbigniew Paszta, Luteranie a Żydzi. Od czasów ortodoksji protestanckiej do epoki teologii racjonalnej
  • Mirosława Weremiejewicz, Alians Ewangeliczny

                               

Sprawozdania i dokumenty

  • Raport piątej fazy międzynarodowego dialogu między niektórymi klasycznymi Kościołami zielonoświątkowymi i ich przywódcami a Kościołem rzymskokatolickim (1998-2006)
  • Papież Benedykt XVI w Ziemi Świętej (Grzegorz Polak)

Sylwetki

  • Profesor Wacław Hryniewicz – ekumenista spolegliwy i odważny (Karol Karski)

Kronika

  • Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski)

Bibliografia

  • Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak)

Recenzje

___________

Czasopismo można zamawiać pod następującym adresem:

Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

ul. Ogrodowa 37

00-873 Warszawa

tel. (22) 817 10 10

Konto bankowe:

Bank PKO SA: 42 1240 6175 1111 0000 4566 4221

Cena zeszytu: 15 zł. Roczna prenumerata (dwa zeszyty): 30 zł.