Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowy Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego

24 listopada 2011

W Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Na przewodniczącego Komitetu ponownie wybrano bp. Edwarda Puśleckiego z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Obrady odbyły się 24 listopada. Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W jego skład wchodzi dyrektor generalny oraz delegaci Kościołów członkowskich TB.

W związku z rozpoczęciem nowej pięcioletniej kadencji, Komitet wybrał swoje prezydium. Przewodniczącym po raz drugi został bp dr Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ponadto w skład prezydium weszli: ks. prof. Roman Bartnicki (Kościół Rzymskokatolicki), bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy) oraz ks. arch. dr hab. Warsonofiusz Doroszkiewicz (Kościół Prawosławny). W prezydium z urzędu – jako dyrektor generalna TB – zasiada również Małgorzata Platajs.

Dziewięć Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego delegowało do Komitetu Krajowego tych samych przedstawicieli, co w poprzedniej kadencji. Oprócz wspomnianych już bp. Puśleckiego, ks. Bartnickiego i bp. Czajki są to: ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów), pastor Paweł Lazar (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Henryk Rother-Sacewicz (Kościół Chrystusowy) oraz bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Dwa Kościoły delegowały nowych przedstawicieli. W skład Komitetu Krajowego po raz pierwszy weszli pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz ks. Warsonofiusz Doroszkiewicz z Kościoła Prawosławnego.

Podczas obrad, oprócz wyborów prezydium, Komitet Krajowy wysłuchał również sprawozdania dyrektor Małgorzaty Platajs.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce spotyka się dwa razy w roku. Kolejne posiedzenie zaplanowano na wiosnę 2012 r.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest światową chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. W Polsce istnieje od 1816 r. Zrzeszając dwanaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczną organizację w naszym kraju. Towarzystwo Biblijne jest członkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

mk

____________________

Zobacz też: Towarzystwo Biblijne w Polsce