Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nowe standardy kwalifikacji katechetów

26 kwietnia 2013

Podpisanie porozumienia PRE-MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kosciolow zrzeszonych w PRE (fot. MEN)

Minister Krystyna Szumilas i abp Jeremiasz podpisują porozumienie (fot. MEN)

Polska Rada Ekumeniczna i Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisały porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w PRE. Dokument określa standardy wykształcenia katechetów.

Porozumienie zostało podpisane w Warszawie 24 kwietnia przez prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Jeremiasza oraz minister edukacji narodowej Krystynę Szumilas. W uroczystości podpisania dokumentu wzięli też udział członkowie prezydium PRE: bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego, a także dyrektor Rady ks. Ireneusz Lukas.

W porozumieniu określono, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele religii Kościołów zrzeszonych w PRE. Będzie się od nich wymagać wykształcenia akademickiego w zakresie teologii lub pedagogiki ze specjalnością nauczania religii bądź ukończenia innych studiów uzupełnionych odpowiednim kursem lub studiami podyplomowymi. Nauczyciele religii w liceach i technikach będą musieli mieć ukończone studia magisterskie, natomiast w szkołach podstawowych, gimnazjach i zawodówkach – przynajmniej studia I stopnia.

Dokument określa również kwalifikacje nauczycieli religii w szkołach specjalnych. Oprócz spełnienia wyżej wspomnianych standardów, będą także musieli mieć ukończone studia z zakresu pedagogiki specjalnej bądź odpowiednie kursy lub studia podyplomowe.

Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania. Nauczyciele religii, którzy byli zatrudnieni na podstawie dotychczasowego porozumienia z 2001 r., zachowują swoje uprawnienia do 31 sierpnia 2015 r.

__________________

Czytaj: pełny tekst porozumienia