Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Międzyreligijnie w KIKu

9 lipca 2009

W warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej odbyło się spotkanie na temat dialogu międzyreligijnego oraz sytuacji grup wyznaniowych w Polsce.

Spotkanie miało miejsce 4 lipca, a jego inicjatorem był ks. dr Hans Ucko, szef organizacji Religions for Peace – Europe. Obecni byli przedstawiciele islamu, buddyzmu, judaizmu oraz Kościołów chrześcijańskich z Polski i zagranicy. Biuro Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentował Michał Dmitruk.

Przedstawiciele różnych grup religijnych mogli poznać się wzajemnie, przedstawić sytuację swojej religii i wyznania w Polsce i na świecie oraz podzielić się doświadczeniami w dialogu międzyreligijnym.

Założone w 1970 r. Religions for Peace jest największą na świecie i najbardziej reprezentatywną wieloreligijną organizacją promującą wspólne działania między wspólnotami religijnymi na rzecz pokoju, zwalczania ubóstwa oraz ochrony powierzchni ziemi.

MD

Bliższe informacje na temat organizacji można znaleźć na jej stronach internetowych: