Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Międzynarodowe nabożeństwo ekumeniczne we Wrocławiu

1 lutego 2009

Przed oficjalnym rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu na niedzielnym nabożeństwie w ewangelickim kościele św. Krzysztofa spotkały się dwie parafie: reformowana koreańska i luterańska niemieckojęzyczna.

Wspólne nabożeństwo odbyło się 18 stycznia. Jego głównym hasłem było słowo z Listu do Efezjan 2,19.20: „Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”. Nabożeństwo obejmowało występ koreańskich dzieci, wystąpienia koła niewiast oraz śpiew chóru męskiego, krótkie przemówienie koreańskiego pastora Siloama Pai oraz pozdrowienia od zboru parafii św. Krzysztofa, przekazane przez jej proboszcza ks. Andrzeja Fobera.

Dużym przeżyciem był wspólny śpiew kolędy „Cicha noc” w obu językach. W języku koreańskim brzmi ona równie przejmująco i dostojnie.

Obie społeczności mogły się bliżej poznać podczas wspólnej agape, składającej się głownie z koreańskich przysmaków.

W tym roku upłyną trzy lata odkąd Koreańczycy regularnie spotykają się na nabożeństwach w luterańskim kościele św. Krzysztofa. Umożliwiła to jednogłośna decyzja Rady Parafialnej, aby reformowanym braciom i siostrom z Korei Południowej udostępnić ten kościół. Parafia św. Krzysztofa przez wiele powojennych lat borykała się z problemem braku własnego kościoła, plebani, domu zborowego czy własnego duchownego. Potrzebę Koreańczyków posiadania stałego miejsca we Wrocławiu na spotkania całkiem sporej grupy uznała więc za godną wsparcia. Decyzja ta pozwoliła na lepszą integrację społeczności koreańskiej we Wrocławiu oraz na wzajemne poznanie.

źródło: luteranie.pl