Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Marek Masalski w RDPP

18 grudnia 2020

Marek Masalski

Marek Masalski (fot. Michał Karski)

 

Przewodniczący komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej Marek Masalski został powołany do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jego kandydaturę poparło ponad dwadzieścia organizacji pożytku publicznego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych. W związku z naborem uzupełniającym kandydatów ze strony pozarządowej na członka RDPP VI kadencji Polska Rada Ekumeniczna zgłosiła Marka Masalskiego.

Marek Masalski od 25 lat jest dyrektorem Eleos – Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, organizacji charytatywnej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Od ponad 20 lat należy do komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej. Obecnie jest jej przewodniczącym. Organizował wiele konferencji, spotkań, szkoleń i konsultacji diakonijnych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Był też członkiem RDPP I kadencji.

Kandydaturę Marka Masalskiego do RDPP poparło ponad dwadzieścia organizacji pożytku publicznego. Znalazły się wśród nich organizacje charytatywne Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, a także wiele innych fundacji i stowarzyszeń.