Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły o nowych ruchach chrześcijańskich

10 lutego 2013

n5W Warszawie odbyło się coroczne posiedzenie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy. Temat spotkania brzmiał: „Wiara i religijność w zmieniającej się Europie. Nowe ruchy chrześcijańskie w Europie: wyzwanie czy możliwości”.

Obrady Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) miały miejsce od 4 do 6 lutego. Dyskutowano o nowych ruchach chrześcijańskich w Europie, zwłaszcza charyzmatycznych i zielonoświątkowych, oraz ich relacji z tradycyjnymi Kościołami.

– Przywrócenie Europejczykom smaku bycia razem jest zadaniem chrześcijan – powiedział otwierając obrady prezydent CEC, prawosławny metropolita Francji Emanuel. Wskazał też na problemy osłabiające Europę. – Kryzys gospodarczy państw Południa wzmaga nierówności w stosunku do Północy. Słabnie integracja europejska. Wzrost siły skrajnej prawicy wywołuje obawy o rozbicie europejskiej wspólnoty. Osłabienie francusko-niemieckiej współpracy pociąga za sobą rozkład federalizmu. Z kolei imigracja powiększa zjawisko zamykania się we własnej tożsamości. To ostatnie zjawisko ma bezpośredni wpływ na religijność w Europie, gdyż sprzyja powrotowi komunitaryzmu typu fundamentalistycznego, podkreślającego podziały międzywyznaniowe – analizował prawosławny hierarcha.

O nowych wspólnotach chrześcijańskich w Europie w perspektywie socjologicznej i historycznej mówili prof. Eileen Barker, wykładowczyni z London School of Economics, oraz o. Stanisław Wargacki, antropolog kultury z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prof. Barker mówiła jakie są znamiona sekty. Wskazała m.in. na „pranie mózgu”, które wpływa na zmianę świadomości człowieka. Zastrzegła jednak, że często popełnia się błąd generalizacji – wrzucania wszystkich nowych ruchów religijnych w jedną kategorię.

Zdaniem o. Wargackiego ruchy pentekostalne i charyzmatyczne nie stanowią zagrożenia ani dla Kościoła, ani dla społeczeństwa, a mogą być wyzwaniem w tym sensie, że czasem nie akceptują zastanego status quo i próbują wprowadzić jakieś innowacje, reformy, które zresztą są wpisane w działalność każdego Kościoła czy wspólnoty religijnej. Ruchy pentekostalne i charyzmatyczne są też szansą dla odnowy każdego Kościoła.

W opinii członkini delegacji CEC dr Joanny Matuszewskiej z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego trzeba obserwować, jak działają nowe ruchy i wspólnoty religijne. Jednak nie można uznać, że każda z tych grup stanowi zagrożenie dla tradycyjnych Kościołów. Dr Matuszewska zachęcała, by zastanowić się, na ile jest to problem ekspansji nowych wspólnot, a na ile niedowładu chrześcijaństwa. Jak zauważyła, ruchy te mają wiele entuzjazmu, którego być może brakuje w tradycyjnych Kościołach.

O sytuacji religijnej i ekumenicznej w Polsce mówili podczas specjalnej sesji wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski.

Podsumowując trzydniowe obrady Wspólnego Komitetu sekretarz generalny CEC ks. Guy Liagre zauważył, że nowe ruchy i grupy religijne stanowią dziś bardzo liczne i zróżnicowane środowisko, które można podzielić ogólnie na nurty chrześcijańskie, niechrześcijańskie i antychrześcijańskie. Jego zdaniem nowe ruchy różnią się bardzo nie tylko od tradycyjnych Kościołów europejskich, ale również między sobą i potrafią działać na różnych płaszczyznach. Jednocześnie zaznaczył, że pojawienie się i istnienie nowych ruchów wyrosłych z protestantyzmu jest wyzwaniem, ale też okazją dla Kościołów historycznych do przyjrzenia się samym sobie.

Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy został utworzony w 1972 r. Stanowi najwyższe gremium dialogu pomiędzy CEC i CCEE. W jego skład wchodzą przedstawiciele obu ciał, w tym ich przewodniczący i sekretarze generalni. Obecnie w Komitecie zasiada m.in. dr Joanna Matuszewska z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Kolejne spotkanie Komitetu Wspólnego odbędzie się od 17 do 19 lutego 2014 r.
opr. mk

źródło: CEC, KAI, bik.luteranie.pl
___________________

Zobacz: