Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konsultacje ministerstwa z OPP i Kościołami

1 sierpnia 2012

W warszawskiej siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyły się konsultacje dotyczące funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej perspektywie finansowej. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Diakonię Polską reprezentowała Bożena Polak z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Konsultacje miały miejsce 24 lipca. W spotkaniu, które prowadził Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski, uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, Organizacji Pożytku Publicznego oraz Kościołów. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Diakonię Polską reprezentowała radca Bożena Polak z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W czasie spotkania dyskutowano na temat sformułowania celów i zadań Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i dobrego zarządzania na lata 2014-2020. W dyskusji skupiono się na temacie kierunków i obszarów wsparcia w oparciu o doświadczenia i efekty z lat ubiegłych.

Większość wypowiadających się osób podkreślała, że przyszłe Programy Operacyjne winne być zdecentralizowane. Więcej środków i zadań powinno przejść do regionów, jedynie programy strategiczne i innowacyjne mają być rozstrzygane na szczeblu centralnym. Należałoby też zdefiniować co oznacza innowacyjność.

Uczestnicy spotkania chcieliby, aby projekty realizowane w przyszłości mogły być wieloprojektowe, tak aby zakres zadań mógł być realizowany w kilku projektach, co wiązałoby się z pozyskaniem większych środków finansowych. Postulowano też, aby zwiększyć ilość środków dla małych organizacji pozarządowych oraz aby była możliwość połączenia projektów twardych (inwestycyjnych) z projektami miękkimi (prospołecznymi).

Podsumowaniem dyskusji było wypracowanie celów szczegółowych dla EFS na lata 2014-2020, m.in. związanych z: zatrudnieniem ludzi młodych, osobami starszymi w kontekście wydłużenia wieku przejścia na emeryturę, praktyczną nauką zawodu, dziedziczeniem biedy. Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych pozwolą Ministerstwu lepiej przygotować projekt uchwały dotyczącej funkcjonowania projektów EFS w przyszłej perspektywie finansowej.

opr. Bożena Polak