Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja o przyszłości ekumenizmu w Europie

15 września 2008

Od 10 do 12 września w Lyonie odbyła się „Konferencja przyszłości”. Był to pierwszy krok w przygotowaniach do XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, które odbędzie się od 15 do 21 lipca 2009 r. także w Lyonie.

Celem wrześniowej konferencji była refleksja nad przeszłością, analiza teraźniejszości i próba przedstawienia wizji ekumenicznej przyszłości Europy. W konferencji wzięło udział ok. 80 uczestników z 23 krajów, reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie zrzeszone w Konferencji Kościołów Europejskich, a także socjologowie i przedstawiciele instytucji europejskich. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował ks. Ireneusz Lukas, dyrektor biura Rady. Wśród uczestników była też dr Joanna Mizgała z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Wśród wyzwań poruszanych w dyskusjach wymieniano potrzebę wiarygodnego świadectwa Kościołów w życiu publicznym, znalezienia „głosu prorockiego” w zmieniających się czasach, zmierzenia się z takimi zagadnieniami jak sekularyzacja, wzrastający indywidualizm, odradzanie się nacjonalizmu i skrajnego regionalizmu, dysproporcje między bogatymi i biednymi, bezrobocie, zmiany klimatyczne, migracje, a także nowe wyzwania etyczne. Wśród ekumenicznych wizji przyszłości pojawiły się również takie, jak jedno ekumeniczne ciało w Europie, wspólne uznawanie chrztu i komunii św. przez wszystkie Kościoły, wspieranie Kościołów mniejszościowych przez większościowe, budowanie trwałych mostów ze społecznościami muzułmańskimi.

Jako narzędzia mające umożliwić zmierzenie się z wyzwaniami i osiągnięcie celów wymieniono potrzebę wspierania ekumenicznej współpracy i dialogu międzyreligijnego, zapewnienia rozległej formacji ekumenicznej, zaangażowania do ekumenicznych ciał wszystkich Kościołów (włącznie z Rzymskokatolickim i ewangelikalnymi), wykorzystania Konferencji Kościołów Europejskich jako forum do dyskusji nad wyzwaniami i kwestiami spornymi, zaangażowania zwykłych członków Kościołów, pracy nad integracją Europy poza Unią Europejską i stworzenia więzów solidarności ze wszystkimi regionami świata.

źródło: Konferencja Kościołów Europejskich, PRE