Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komunikat z jesiennego spotkania Komisji ds. Dialogu

7 października 2009

W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej 5 października odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu między PRE a Konferencją Episkopatu Polski. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

z obrad Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

W dniu 5 października 2009 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie PRE w Warszawie na ul. Willowej 1.

Ze strony PRE obradom przewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), a ze strony KEP bp Tadeusz Pikus. W posiedzeniu uczestniczyli jeszcze: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), o. S. C. Napiórkowski OFMConv i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Omówiono stan prac nad publikacją materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zastanawiano się nad odpowiednim sposobem wkładu Kościołów w Polsce w ochronę stworzenia przez ekumeniczne inicjatywy naukowe i duszpasterskie. Przedstawiono stan studiów nad dokumentem na temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej; uznano za możliwe opublikowanie w periodykach kościelnych projektu dokumentu przygotowanego przez Komisję. Podjęto problematykę ekumenicznej opieki duszpasterskiej podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012”. Wymieniono wstępne opinie na temat projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Zaproponowano wspólną prezentację i promocję publikacji stanowiącej autoprezentację Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Wymieniono informacje o szeregu wydarzeń ekumenicznych w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw na rzecz pojednania narodów.

Najbliższe zebranie Komisji ds. Dialogu odbędzie się w marcu 2010 w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Ks. Sławomir Pawłowski SAC

sekretarz Komisji

_____________________

Czytaj także: Projekt dokumentu „Małżeństwo chrześcijańskie o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia”