Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jest nowa „Jednota”

11 lipca 2013

Jednota 2/2013Ukazała się „Jednota” nr 2/2013 – pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Czytelnicy znajdą w niej m.in. relacje z wydarzeń ekumenicznych oraz artykuły o zaangażowaniu politycznym w świetle etyki protestanckiej, turystyce religijnej, kobietach reformacji i nietypowej relacji Charlotte von Kirschbaum i Karla Bartha.

W tym roku mija 450 lat od wydania Biblii brzeskiej oraz Katechizmu Heidelberskiego. W najnowszej „Jednocie” można przeczytać o obchodach jubileuszu Biblii brzeskiej na Synodzie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który odbył się w Bełchatowie. Natomiast o treści i historii Katechizmu Heidelberskiego – jednej z najważniejszych ksiąg wyznaniowych ewangelicyzmu reformowanego – piszą w swych artykułach ks. Kornelia Schauf oraz ks. Roman Lipiński.

Zagadnienie zaangażowania politycznego z punktu widzenia etyki protestanckiej omawia ks. Tomasz Pieczko, który pisze o pozytywnym, ale nie bezkrytycznym postrzeganiu świata oraz o odpowiedzialności przy jednoczesnej świadomości ludzkiej słabości. Z kolei z artykułu Joanny Szczepankiewicz-Battek można się dowiedzieć, czym różni się pielgrzymka od turystyki religijnej, jaki ma do nich stosunek protestantyzm oraz jakie są cele podróży religijnych ewangelików.

Numer kończą dwa artykuły o kobietach. Ewa Jóźwiak pisze o żonach władców i reformatorów XVI w. „Nie były [one] po prostu obserwatorkami reformacji, ale czynnie w niej uczestniczyły” – podkreśla autorka. Natomiast Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska opowiada o życiu i twórczości Charlotte von Kirschbaum oraz jej nietypowej relacji ze słynnym teologiem ewangelickim Karlem Barthem.

Ponadto numer 2/2013 „Jednoty” relacjonuje kilka wydarzeń ekumenicznych: marsz chrześcijan i żydów w rocznicę powstania w getcie warszawskim, 40-lecie podpisania Konkordii leuenberskiej oraz pierwszy Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji, utworzonego z tamtejszych Kościołów luterańskiego i reformowanego.

Najnowszy numer „Jednoty” jest dostępny w księgarni internetowej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego www.publikacje.reformowani.pl. Wszystkie artykuły można też przeczytać w serwisie internetowym www.jednota.pl.

„Jednota” jest pismem religijno-społecznym poświęconym polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Prezentuje stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych.

_______________

Zobacz też: www.jednota.pl