Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Inauguracja Zjazdu Gnieźnieńskiego

21 września 2018 Inauguracja Zjazdu Gnieźnieńskiego

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec przemawia podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego (fot. Dariusz Bruncz)

 

Pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” rozpoczął się XI Zjazd Gnieźnieński. W swych przemówieniach prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec i rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak przekonywali, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością, dbaniem o najsłabszych i solidarnością z nimi.

Zjazd odbywa się od 21 do 23 września w Gnieźnie. W programie zaplanowano wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty, koncerty, nabożeństwa. Jak podkreśla przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marta Titaniec, impreza ma charakter ekumeniczny. Biorą w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów, a w ramach Komitetu Organizacyjnego działa Komisja Ekumeniczna.

Obrady rozpoczęły się od modlitwy zmówionej przez kapelanów trzech wyznań chrześcijańskich: o. Marka Pieńkowskiego z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Pawła Minajewa z Kościoła Prawosławnego i ks. Michała Makulę z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W modlitwie wspomniano m.in. zmarłe w ostatnim czasie osoby, które były zaangażowane w Zjazdy Gnieźnieńskie, wśród nich byłego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp. Jeremiasza z Kościoła Prawosławnego.

Podczas inauguracji przemówienie wygłosił obecny prezes PRE bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nawiązując do tematu Zjazdu zwracał uwagę na związek wolności z odpowiedzialnością i na to, że korzystając z wolności powinniśmy dawać przestrzeń na wolność innych. – Może czasami powinniśmy nieco ograniczyć swoją wolność? Dojrzałe demokracje szczególnie wyczulone są na prawa mniejszości. Bo to właśnie w podejściu do słabszych, mniejszych możemy okazać naszą dojrzałość – przekonywał prezes PRE.

W kontekście wolności zwracał też uwagę na problemy społeczne. – Gdy myślimy o Europie i o wolności, to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do drzwi Europy, szukając ratunku czy lepszego życia. Nie powinniśmy unikać tematów związanych z przemocą, którą stosują jedni wobec drugich. Powinniśmy karmić głodnych oraz uwalniać tych, którzy utracili wolność wbrew swej woli i prawu. Bo choć oficjalnie niewolnictwo jest zakazane, to jednak wśród nas w Europie żyją ludzie zniewoleni – mówił bp Samiec.

W podobnym duchu mówił również rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. W swoich słowach powitania podkreślił, że Europę tworzą dziś wolne i niepodległe narody. – Europę tworzą jednak nade wszystko wolni ludzie, a przez to naprawdę zdolni do kolejnego otwarcia na siebie nawzajem i współpracy, prawdziwie przecież zdolni do solidarności i do pomocy innym, zwłaszcza tym, którzy dziś tej pomocy tak bardzo tutaj, w Europie, potrzebują, ludzie prawdziwie zdolni do współdziałania z innymi, a zarazem zdolni do pokonywania swoich własnych ograniczeń i partykularnych egoizmów czy interesów. Europa ludzi wolnych, jest Europą ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier, do pokonywania nieufności, ludzi wezwanych w imię wolności do budowania, a nie do niszczenia – stwierdził prymas.

Na inauguracji Zjazdu Gnieźnieńskiego obecny był prezydent Polski Andrzej Duda. – Wolność to wspaniały dar Opatrzności, ale też wielkie wyzwanie. Wolność to wezwanie do tego, byśmy posiadane talenty i możliwości spożytkowali dla umacniania spoistości naszej wspólnoty i siły państwa, nie zaś przeciwnie – powiedział w swym przemówieniu. Potępił też niedawne wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, gdy ktoś rzucił kamień przez okno synagogi w dniu żydowskiego święta Jom Kippur. – Ogromnie boleję nad tym, że stało się to właśnie u nas, w kraju, w którym przez stulecia była tolerancja religijna i w którym przez stulecia umieliśmy szanować religię wyznawaną przez innych. Z pewnością nazwą to aktem antysemityzmu, ale dla mnie przede wszystkim jest to akt zwykłego barbarzyństwa, z którym nigdy nie wolno nam się pogodzić i zawsze musimy go potępić – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent spotkał się też z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Michał Karski

 

Bp Jerzy Samiec o spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą

 

Fotorelacja z inauguracji Zjazdu Gnieźnieńskiego i spotkania z prezydentem (fot. Dariusz Bruncz, Michał Karski, Igor Smirnow/KPRP)