Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny konkurs biblijny dla młodzieży

19 grudnia 2008


W piątek, 12 grudnia, w Katolickiej Szkole-Pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy odbył się drugi, finałowy etap konkursu ekumenicznego „Święty Paweł – życie i dzieło” dla chrześcijańskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs ogłoszony został w październiku i odbywa się pod patronatem Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, Dyrektora Generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Bydgoszczy. Organizatorami konkursu są Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej i Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Do konkursu zgłosiło się 27 szkół. W pierwszym etapie, w listopadzie, wzięły udział 24 szkoły. 12 grudnia najlepsi uczestnicy tego etapu z 23 szkół przybyli wraz ze swymi katechetami na drugi etap finałowy. Łącznie w auli szkoły katolickiej zasiadło 69 uczestników z 15 szkół bydgoskich i z 8 szkół zamiejscowych (po dwie szkoły z Nakła i Złotowa oraz po jednej szkole z Szubina, Łobżenicy, Kcyni i Solca Kujawskiego).

Na otwarcie słowo do uczestników powiedział ks. dr Mirosław Gogolik, dyrektor Szkoły-Pomnika Jana Pawła II, modlitwę zaś odmówił ks. Janusz Olszański z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Bydgoszczy, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PRE.

Następnie rozpoczęła się pisemna część finału, do której uczestnicy otrzymali arkusze z materiałami konkursowymi. Autorem pytań był ks. Piotr Waszak, a materiały zredagował Edward Małachowski z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Po 45 minutach wypełnione arkusze przeszły w ręce komisji; w tej części odpowiedzi sprawdzane były przez pięciu kleryków z Bydgoskiego Seminarium Duchownego.

Czas oczekiwania na wyniki wypełniony był ciekawą, ilustrowaną przeźroczami prelekcją ks. Waldemara Różyckiego, prefekta Szkoły Katolickiej, który opowiedział o wrażeniach z pobytu na tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Sydney i ze spotkania z papieżem Benedyktem XVI.

Wyniki części pisemnej finału pozwoliły ustalić uczestników, którzy najlepiej odpowiedzieli na postawione pytania. Edward Małachowski ogłosił, kto zakwalifikował się do części ustnej. Wśród ośmiu finalistów pięcioro było z Bydgoszczy – w tym troje z  L.O. Towarzystwa Salezjańskiego, jedna z IV L.O. na Błoniu i jedna z Zespołu Szkół Ogrodniczych – natomiast troje zamiejscowych: dwoje z Nakła i jedna z Łobżenicy.

W części ustnej każdy z ośmiu finalistów odpowiadał na temat: „Która myśl świętego Pawła wyrażona w 1. liście do Koryntian domaga się szczególnego wyakcentowania lub przypomnienia dla dzisiejszej rodziny, Kościoła i świata? Przedstaw argumenty swojego wyboru”. Odpowiedzi były oceniane przez pięcioosobową komisję w składzie: ks. dr Mirosław Kiedzik – przewodniczący, ks. dr Jerzy Woźniak, ks. Krzysztof Panasiuk oraz z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PRE –  ks. Janusz Olszański (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i ks. Tadeusz Urban (Kościół Polskokatolicki).

Godzi się nadmienić, że ks. dr Mirosław Kiedzik jest redaktorem naukowym ekumenicznego przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu. Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy drugiego etapu oraz ich opiekunowie otrzymali w nagrodę egzemplarz właśnie tego, najnowszego ekumenicznego przekładu Pisma Świętego.

Uroczyste zakończenie konkursu, to jest ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom, odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia 2009 r., o godzinie 12:30 w Katedrze Bydgoskiej, po mszy świętej na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Krystyna Greń

Informacja o finalistach konkursu:

  • Helena Bodzek – IV L.O., Bydgoszcz, katecheta: Leszek Żuchowski

  • Katarzyna Gapa – Z.S. Ponadgimnazjalnych, Łobżenica, katecheta: ks. Tomasz Dajczak

  • Bartłomiej Iwański – L.O. Towarzystwa Salezjańskiego, Bydgoszcz, katecheta: ks. Henryk Kaszycki

  • Anna Jastrzemska – L.O. Towarzystwa Salezjańskiego, Bydgoszcz, katecheta: ks. Henryk Kaszycki

  • Agnieszka Napierała – Z.S. Ponadgimnazjalnych im. ks. S. Staszica, Nakło n/N., katecheta: Tomasz Meliński

  • Przemysław Witt – L.O. Towarzystwa Salezjańskiego, Bydgoszcz, katecheta: ks. Henryk Kaszycki

  • Magdalena Wójcicka – Z.S. Ogrodniczych, Bydgoszcz, katecheta: ks. A. Śliwarski

  • Michał Żelechowski – I L.O. im. B. Krzywoustego, Nakło n/N., katecheta: ks. Krzysztof Kozłowski