Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny konkurs biblijny dla młodzieży

16 lutego 2011

Wręczenie nagród laureatkom konkursu (fot. Mieczysław Kruszczyński)

W Bydgoszczy odbył się ekumeniczny konkurs biblijny „Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei”. Został on skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego organizatorami były Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej oraz Pomorsko-Kujawski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

To już drugi taki konkurs w ostatnich latach (o poprzednim pisaliśmy tutaj i tutaj). Tym razem postanowiono, że hasło konkursu będzie brzmiało tak samo jak hasło XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej: „Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei”. Pytania konkursowe przygotował ks. dr Mirosław Kiedzik z Kościoła Rzymskokatolickiego, biblista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, redaktor naukowy ekumenicznego przekładu Pisma Świętego. Uczniowie mieli się zapoznać z tekstem Ewangelii św. Łukasza, zawartym w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu wydanym przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Do udziału w konkursie została zaproszona młodzież z ponad 50 placówek – szkół i pozaszkolnych punktów katechetycznych z terenu Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z obszaru duszpasterskiego Kościołów działających w ramach Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Pierwszy, szkolny etap konkursu odbył się 10 listopada zeszłego roku w ramach XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Wzięło w nim udział kilkuset uczniów, którzy odpowiadali na 20 pytań testowych. Troje najlepszych z każdej placówki zostało zgłoszonych do etapu drugiego, finałowego, który miał miejsce 14 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Uczestniczyło w nim 30 uczniów. Etap ten składał się z części pisemnej (10 pytań testowych) oraz ustnej, do której zakwalifikowało się sześć uczestniczek. Udzielały one odpowiedzi na temat: „Moje powroty do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei – w lustrze Ewangelii wg św. Łukasza”.

Komisja Konkursowa, w skład której weszli ks. dr Mirosław Kiedzik (przewodniczący), ks. Janusz Olszański (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału PRE) i ks. Krzysztof Panasiuk, po wysłuchaniu dziesięciominutowych wypowiedzi postanawiła przyznać po jednym pierwszym i drugim miejscu oraz po dwa równorzędne miejsca trzecie i czwarte.

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz po jednym egzemplarzu przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu, ufundowanego przez organizatorów, Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Archikonfraternię Literacką.

Uroczyste zakończenie konkursu miało miejsce 23 stycznia w kościele rzymskokatolickim NMP z Góry Karmel podczas mszy św. w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ogłoszono wtedy wyniki oraz wręczono laureatkom dyplomy i nagrody.

opr. mk

(na podstawie sprawozdania Hanny Marchlik, prezes Zarządu

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej)

Lista laureatów konkursu:

1. Kamila Skórczewska, Zespół Szkół nr 1, I LO w Bydgoszczy

2. Dominika Paliwoda, I LO w Nakle nad Notecią

3. Maria Stachowiak, I LO w Nakle nad Notecią

3. Marta Junka, Zespół Szkół nr 35, XIII LO w Bydgoszczy

4. Malwina Żyrek, VII LO w Bydgoszczy

4. Marta Lorek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią

________________________

Fotorelacje: