Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumenicznie o problemach moralnych

14 maja 2009

W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie odbyła się konferencja „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”. Teologowie trzech tradycji chrześcijańskich dyskutowali na temat problemów etycznych z jakimi mierzy się dzisiaj świat.

Konferencja miała miejsce 29 kwietnia. Obok katolickich teologów, takich jak prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Sławomir Nowosad czy bp prof. Józef Wróbel (również KUL), wzięli w niej udział teologowie Kościołów mniejszościowych – prawosławni: abp Jakub Kostiuczuk i ks. dr Artur Aleksiejuk oraz ewangeliccy: prof. Karol Karski i ks. prof. Marcin Hintz (wszyscy związani z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie). Referenci w swych wystąpieniach mówili o tym, jak ich tradycje wyznaniowe podchodzą do współczesnych wyzwań moralnych, a także o miejscu etyki w dialogu ekumenicznym. Sesje przedpołudniową i popołudniową uzupełnił panel dyskusyjny, w którym prelegenci i uczestnicy konferencji debatowali nad możliwościami wspólnego występowania chrześcijan w Polsce na forum ogólnospołecznej debaty etycznej.

W swoim wystąpieniu bp prof. Józef Wróbel, który przez wiele lat był ordynariuszem diecezji katolickiej w Finlandii, wskazał na pozytywne doświadczenia, które były jego udziałem w kraju o zdecydowanej większości ewangelików. Ks. prof. Marcin Hintz stwierdził, że Kościoły chrześcijańskie w Polsce powinny popierać działania mające na celu ratyfikację Konwencji Bioetycznej Rady Europy z 1997 r. oraz dążyć do powołania Narodowej Rady Etyki. Takie gremia istnieją w większości krajów Unii Europejskiej; w takiej Radzie nie może zabraknąć głosu etycznego prawosławia i ewangelicyzmu.

Efektem krakowskiej konferencji jest książka „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”, wydana przez PAT. Zamieszczono w niej teksty wygłoszonych referatów, a także wybór najważniejszych międzynarodowych dokumentów dialogu ekumenicznego z zakresu etyki.

źródło: luteranie.pl, PAT