Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne rozmowy o ekologii

30 czerwca 2013 Ekumeniczne rozmowy o ekologii

Spotkanie delegacji z prezydium PRE (fot. PRE)


W Warszawie odbyło się spotkanie ekumenicznej delegacji międzynarodowej z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej. Głównym przedmiotem rozmów były plany związane z konferencją klimatyczną ONZ, która w listopadzie będzie miała miejsce w Warszawie.

Od 24 do 25 czerwca w Warszawie przebywała ekumeniczna delegacja, w skład której weszli: Peter Pavlovic z Konferencji Kościołów Europejskich, Henrik Grape ze Światowej Rady Kościołów i luterańskiego Kościoła Szwecji, Ingrid Naess Hol z Norvegian Church Aid oraz Emilie Johann z Międzynarodowej Katolickiej Organizacji Rozwoju i Pomocy (CIDSE).

W ramach pobytu w Polsce delegacja spotkała się w biurze Polskiej Rady Ekumenicznej z dyrektorem ks. Ireneuszem Lukasem oraz przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie z Prezydium PRE. Rozmowy dotyczyły zaangażowania Kościołów i organizacji kościelnych w ochronę przyrody i klimatu. Dyskutowano o możliwościach zaangażowania i udziału Kościołów podczas zaplanowanej na listopad międzynarodowej konferencji klimatycznej COP19. Postanowiono zorganizować nabożeństwo ekumeniczne z udziałem uczestników tej konferencji oraz przedstawicieli Kościołów w Polsce.

Ponadto rozmawiano o innych możliwych inicjatywach Kościołów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ramach wizyty odbyło się także spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Beatą Wołczuk, doradczynią ministra środowiska, a także spotkanie w Konferencji Episkopatu Polski z ks. Jarosławem Mrówczyńskim.

Sprawa ochrony stworzenia jest jednym z tematów prac Polskiej Rady Ekumenicznej. 16 stycznia w Warszawie przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego podpisali wspólny „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Jest to pierwszy tego typu dokument, w którym różne polskie Kościoły razem zachęcają do postaw proekologicznych (pisaliśmy o tym tutaj)

COP, czyli Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Konferencja Stron czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji, a także wypracowuje nowe postanowienia. Podczas COP w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto.

Konferencje klimatyczne ONZ są jednymi z największych wydarzeń politycznych na świecie. Od wielu lat tradycyjnie uczestniczą w tym wydarzeniu przedstawiciele Światowej Rady Kościołów i innych ekumenicznych organizacji międzynarodowych. Warto wspomnieć, że Polska była już organizatorem konferencji klimatycznej ONZ (COP14/CMP 4) w 2008 r. Obrady szczytu klimatycznego odbywały się wówczas w Poznaniu (o ekumenicznych akcentach tej konferencji pisaliśmy tutaj).

Tegoroczna Konferencja Stron odbędzie się od 11 do 22 listopada w Warszawie. Weźmie w niej m.in. udział ok. 80 osób z całego świata, reprezentujących różne Kościoły oraz ekumeniczne organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką zmian klimatycznych oraz ochrony przyrody. Podczas COP19 w Warszawie rozpoczną się rozmowy, których celem będzie osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które po raz pierwszy w historii obejmie wszystkie największe gospodarki świata. W Polsce omawiana będzie ponadto kwestia wsparcia finansowego dla najbiedniejszych krajów na redukcję emisji i dostosowanie do zmian powodowanych przez zmiany klimatu.

MD

(źródło informacji o COP: cp.gig.katowice.pl/pdf/Doha.pdf)